Co zrobić, gdy wniosek o wpis danych w KRS zostanie zwrócony

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

Wniosek o wpis do rejestru złożony z naruszeniem prawa lub błędnie wypełniony podlega zwrotowi. Jeśli otrzymałeś zarządzenie o zwrocie wniosku, sprawdź czy musisz ponownie składać wszystkie dokumenty rejestrowe oraz ponownie wnosić opłatę od wniosku.

Zarządzenie o zwrocie wniosku – bez wezwania do uzupełnienia braków

Wnioski o wpis do rejestru składa się na urzędowych formularzach. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a gdy wpis podlega ogłoszeniu również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełniony wniosek podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Nie oznacza to jednak, że w zarządzeniu o zwrocie wniosku sąd nie wskazuje braków jakimi dotknięty był wniosek. W praktyce sąd w uzasadnieniu zarządzenia o zwrocie wskazuje bowiem z jakich przyczyn wydał przedmiotowe zarządzenie, nie wzywa jednak do ich uzupełnienia.

Termin do ponownego złożenia wniosku

W przypadku zwrotu wniosku z przyczyn podanych powyżej wniosek może być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków poprzednio niewskazanych.

W praktyce oznacza to, że wnioskodawca powinien w terminie 7 dni od otrzymania zarządzenia o zwrocie ponownie złożyć formularze urzędowe niezależnie od tego czy były uprzednio prawidłowo wypełnione.

Pismo przewodnie o zaliczenie uprzednio złożonych dokumentów oraz opłaty

Ponadto do ponownie złożonego wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z sygnaturą akt wskazaną na zarządzeniu o zwrocie wniosku, w którym należy zawrzeć wniosek o zaliczenie uprzednio złożonych dokumentów oraz opłaty do niniejszej sprawy. Warto przy tym dodać, że sąd rozpoznaje taką sprawę pod nową sygnaturą akt.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25647 )
Array ( [docId] => 25647 )