Czy jest możliwe transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Procedura przeniesienia przez SE jej siedziby do innego państwa członkowskiego uregulowana została w art. 8 rozporządzenia nr 2157/2001. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SE, ani z utworzeniem nowej osoby prawnej.

Na przeniesienie siedziby spółki europejskiej składają się następujące czynności:

 • sporządzenie planu przeniesienia;
 • sporządzenie sprawozdania wyjaśniającego;
 • obowiązek zawiadomienia przez SE właściwego organu nadzoru o zamiarze transgranicznego przeniesienia siedziby
 • publikacja planu przeniesienia;
 • podjęcie uchwały o przeniesieniu;
 • publikacja tej uchwały;
 • wydanie stosownego zaświadczenia przez właściwy organ państwa dotychczasowej siedziby SE;
 • rejestracja SE w rejestrze nowej siedziby oraz wykreślenie jej z dotychczasowego rejestru
 • publikacja informacji o rejestracji nowej statutowej siedziby.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 2157/2001 obowiązek sporządzenia i opublikowania planu przeniesienia ciąży na organie zarządzającym lub organie administrującym .

Sporządzenie tego planu jest więc czynnością podejmowaną przez organy kierownicze SE - zatem bez udziału walnego zgromadzenia, do którego kompetencji należy jednak uchwała o przeniesieniu.

Z treści art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 2157/2001 wynika, iż plan przeniesienia powinien mieć formę pisemną. W art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 2157/2001 określono także treść planu przeniesienia. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • określenie obecnej firmy SE chodzi tu o firmę SE jaką ma ona przed dokonaniem przeniesienia siedziby;
 • wskazanie adresu obecnej siedziby
 • wskazanie obecnego numeru rejestracyjnego SE
 • proponowana statutowa siedzibę SE
 • proponowany statut SE zmiana siedziby statutowej SE prowadzić może zarazem do zmiany reżimu prawnego, któremu podlega SE .

Transgraniczne przeniesienie siedziby SE wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy SE. Uchwała ta powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów oddanych, chyba że prawo, które stosuje się do spółek akcyjnych w państwie członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę, dopuszcza bardziej surowe warunki podjęcia uchwały (art. 59 w związku z art. 8 ust. 6 rozporządzenia nr 2157/2001).

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.UrzUEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25717 )
Array ( [docId] => 25717 )