Czy można się uwolnić od długów spółki jawnej

Autor: Borkowska Olga
Data: 28-03-2012 r.

Wspólnik spółki jawnej nie może uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki nawet, jeżeli zawarł z pozostałymi wspólnikami umowy mające na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność subsydiarna

Wspólnik spółki jawnej za zobowiązania spółki odpowiada subsydiarnie ze spółką. Oznacza to, że wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika spółki tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność dotyczy zarówno zobowiązań cywilnoprawnych (wynikających np. z umowy o zlecenia), jak też zobowiązań publicznoprawnych (należności podatkowe, należności do ZUS).

Kolejność dochodzenia roszczeń

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują kolejność w jakiej wierzyciel spółki może dochodzić swoich roszczeń. Zatem najpierw wierzyciel spółki powinien skierować egzekucję wobec spółki, a dopiero w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, może skierować egzekucję wobec wspólników lub jednego ze wspólników spółki. Z bezskutecznością egzekucji wobec spółki mamy do czynienia w sytuacji, gdy komornik wyda postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu braku majątku spółki, z którego wierzyciel mógłby zaspokoić swoje roszczenie.

Odpowiedzialność solidarna wspólników

Jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna wierzyciel może skierować egzekucję wobec każdego ze wspólników spółki, a każdy wspólnik odpowiada solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel spółki może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy wspólnicy spółki jawnej pozostają odpowiedzialni za dług spółki do czasu całkowitego zaspokojenia wierzyciela.

Umowy o ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności

Jakiekolwiek umowy zawarte pomiędzy wspólnikami których celem było ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jednego ze wspólników lub kilku z nich są w stosunku do wierzyciela spółki bezskuteczne. Zatem wspólnik, który podpisał umowę ograniczającą lub wyłączającą jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki będzie się mógł nią posłużyć jedynie wobec pozostałych wspólników spółki, nigdy natomiast wobec wierzyciela spółki.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25629 )
Array ( [docId] => 25629 )

Array ( [docId] => 25629 )