Czy zmiana nazwy firmy rodzi jakiekolwiek obowiązki wobec pracowników

Autor: Borkowska Olga
Data: 11-04-2012 r.

Sama zmiana nazwy pracodawcy bez zmiany podmiotu zatrudniającego nie wymaga zmian umów zawartych poprzednio z pracownikami.

Jeżeli pracodawca postanowił zmienić swoją nazwę, to po jej dokonaniu nie ma obowiązku zmiany dotychczasowych umów zawartych pomiędzy nim jako pracodawcą a pracownikami. Zatem nie ma potrzeby zawierania aneksu, gdyż nastąpiła sama zmiana nazwy, która nie wiąże się z przekształceniem organizacyjnym. Po zmianie nazwy we wszystkich nowych dokumentach należy używać już nazwy nowej.

W przypadku zmiany nazwy pracodawcy wystarczy poinformować pracowników, iż od określonego dnia wszystkie dotychczasowe postanowienia nadal obowiązują tj. zarówno umowy zawarte z pracownikami jak też wszelkie regulaminy i wewnętrzne regulacje. Taka informacja może zostać przekazana w zwykłej formie pisemnej, może mieć formę komunikatu wywieszonego na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy, czy maila przesłanego do wszystkich pracowników.

Natomiast jeżeli miało miejsce przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, to obliguje to zarówno nowego jak i dotychczasowego pracodawcę do dopełniania obowiązku informacyjnego wobec pracowników. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę powoduje, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy zawartych pomiędzy starym pracodawcą a jego pracownikami.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy dotychczasowy jak i nowy pracodawca są zobowiązani do poinformowania na piśmie pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zatem każdy pracownik powinien zostać zawiadomiony indywidualnie. W zawiadomieniu należy wskazać termin przejścia zakładu pracy, jego przyczyny, skutki przekształcenia jak również zamierzone działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności w kwestii warunków pracy, płacy oraz przekwalifikowania.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25648 )
Array ( [docId] => 25648 )