Czym jest obniżenie sumy komandytowej w spółce

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Suma komandytowa jest to oznaczona suma pieniężna, do której wysokości dany wspólnik komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru.

To jednak stwierdzenie oparte na literalnym brzmieniu przepisu nie jest wystarczające i wymaga uzupełnienia o regulacje ustawy o KRS, a zwłaszcza art. 13 ust. 1 tej ustawy nakładający obowiązek ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) wszystkich wpisów do rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W konsekwencji wierzyciele spółki dzielą się na trzy grupy a mianowicie:

1) wierzyciele, których wierzytelności powstały przed wpisaniem obniżenia do rejestru, wobec których komandytariusz odpowiada do wysokości pierwotnej sumy komandytowej; art. 113 k.s.h. wyklucza możliwość stosowania do tej grupy art. 14 ustawy o KRS, a zatem bez znaczenia jest okoliczność, że wierzyciel wiedział o obniżeniu przed dokonaniem wpisu;

 

2) wierzyciele, których wierzytelności powstały po dokonaniu wpisu do rejestru, lecz przed jego ogłoszeniem w MSiG, prima facie wydawać by się mogło, że w tym przypadku znajduje zastosowanie art. 113 k.s.h.; literalne brzmienie przepisu jednak prowadzi do wniosku, że odnosi się on jedynie do wierzycieli, których wierzytelności powstały przed wpisaniem obniżenia do rejestru; rozwiązania należy poszukiwać w art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o KRS, w świetle którego komandytariusz odpowiada wobec tych wierzycieli do wysokości pierwotnej sumy komandytowej, chyba że udowodni, iż wierzyciel o obniżeniu wiedział po dokonaniu wpisu, a przed jego ogłoszeniem w MSiG; w tym ostatnim przypadku komandytariusz będzie odpowiadał do wysokości obniżonej sumy komandytowej;

3) wierzyciele, których wierzytelności powstały po ogłoszeniu obniżki w MSiG; w stosunku do nich komandytariusz odpowiada do wysokości obniżonej sumy komandytowej, co wynika z art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o KRS; w odniesieniu jednak do wierzycieli, których wierzytelności powstały przed upływem szesnastego dnia od ogłoszenia, komandytariusz nie będzie mógł powoływać się na wpis obniżenia, jeżeli wierzyciel udowodni, iż nie mógł wiedzieć o treści wpisu (art. 15 ust. 1 zd. 2 ustawy o KRS).

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25704 )
Array ( [docId] => 25704 )