Dane potrzebne do zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego

Autor: Borkowska Olga
Data: 28-03-2012 r.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą podpisania umowy spółki. Zatem po zawarciu umowy spółki należy dokonać zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Sprawdź jakie informacje należy przygotować.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki – firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko albo firmę lub nazwę komplementariuszy lub choć jednego komplementariusza oraz obowiązkowo zawierać oznaczenie w postaci „spółka komandytowa”. Siedziba spółki komandytowej powinna być określona w umowie spółki,
  • przedmiot działalności spółki – w zgłoszeniu należy wskazać opis przedmiotu działalności wraz z nr PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Nr PKD wraz z opisem działalności można znaleźć w Załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 z dnia 24.12.2007 r. na stronie Głównego Urzędy Sadystycznego,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy, w tym komplementariuszy nie zamieszczonych w firmie spółki komandytowej oraz nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy. W przypadku osób fizycznych należy podać ich nr PESEL, a w przypadku osób prawnych nr REGON i KRS,
  • okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi należy podać informacje dotyczące ich stosunków majątkowych oraz ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych,
  • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji,
  • w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,
  • sumę komandytową, tj. wysokość sumy komandytowej każdego z komandytariuszy,
  • okoliczność ustanowienia prokury, jeżeli została ustawiona,
  • przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem w jakiej części został wniesiony.
Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25633 )
Array ( [docId] => 25633 )