Jak powołać zależną spółkę europejską

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Spółka europejska może zostać założona także jako zależna SE. W art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2157/2001 określono sposób założenia wspólnej zależnej spółki europejskiej. Następuje to przez subskrybcję jej akcji. Subskrypcja akcji danej spółki oznacza objęcie tych akcji przez określone podmioty stające się na skutek tego objęcia akcjonariuszami danej spółki.

W rozporządzeniu WE nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej nie ma definicji pojęcia „spółki zależnej”. W tym zakresie zasadne wydaje się odwołanie do regulacji dyrektywy 2001/86/WE (jest to dyrektywa Rady WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników), stanowiących niezbędne uzupełnienie.

W zasadzie zakres tego unormowania sprowadza się do określenia kręgu podmiotów uprawnionych do założenie zależnej spółki europejskiej. Z art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2157/2001 wynika, iż podmiotami takimi mogą być:

  • spółki akcyjne;
  • spółki z o.o., a także
  • wszystkie (pozostałe) w rozumieniu art. 54 akapit 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Skutkiem założenia zależnej spółki europejskiej jest powstanie struktury holdingowej. Podmiotem dominującym nie będzie tu SE, lecz podmiot ją zakładający, dwie lub więcej takich spółek.

Stan zależności spółki europejskiej w stosunku dopodmiotów założycielskich nie jest wymagany przez cały okres funkcjonowania tej spółki. Nie ma prawnych przeszkód w tym, aby zaraz po utworzeniu zależnej spółki europejskiej, spółka ta utraciła status spółki zależnej. Może to nastąpić w szczególności w wyniku zbycia (przez spółkę dominującą wobec spółki europejskiej) pakietu kontrolnego akcji tej spółki.

Przy założeniu zależnej SE nie zachodzi skutek w postaci sukcesji uniwersalnej. Nie jest jednak wykluczone, aby do zależnej SE wniesiona została część, a nawet całość przedsiębiorstwa spółki założycielskiej poprzez wkład.

Z ekonomicznego punktu widzenia utworzenie zależnej SE określane jest jako forma stopniowej integracji między spółkami założycielskimi. Jeżeli integracja ta spełniałby swe funkcje, wówczas spółki założycielskie mogłyby w coraz większym stopniu koncentrować swą działalność w SE, doprowadzając do momentu, kiedy zasadne będzie dokonanie zmiany relacji zależności i przejęcie spółek założycielskich przez SE. Integracja gospodarcza o charakterze progresywnym jest w niektórych sektorach rozwiązaniem korzystniejszym niż przeprowadzanie fuzji.

Podstawa prawna:

  • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.Urz UEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25721 )
Array ( [docId] => 25721 )