Jak przeprowadzana jest kontrola przedsiębiorcy

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 27-07-2012 r.

Kontrola przedsiębiorcy wykonywana przez organy administracji publicznej powinna się odbywać zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Rozpoczyna się od okazania przez organ kontroli legitymacji służbowej a wszelkie czynności kontrolne zasadniczo powinny odbywać się w obecności przedsiębiorcy bądź osoby przez niego upoważnionej.

Kontrola przedsiębiorcy, w zakresie prowadzonej przez niego działalności, rozpoczyna się od okazania przez organ kontrolujący legitymacji służbowej upoważniającej do dokonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W wyjątkowych sytuacjach, kontrola może zostać przeprowadzona tylko po okazaniu legitymacji, ale wówczas upoważnienie powinno zostać doręczone przedsiębiorcy nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. Legitymacja okazywana jest bezpośrednio przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.

Wszelkie czynności kontrolne dokonywane są w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zasady tej nie stosuje się gdy:

  • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
  • przeprowadzenie kontroli ma na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
  • kontrola jest przeprowadzana w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie kiedy ta działalność jest faktycznie przez przedsiębiorcę wykonywana. Jeżeli kontrolowany wyrazi zgodę, to cała kontrola lub jej poszczególne czynności, mogą być przeprowadzone w siedzibie organu kontroli, jeśli ma to na celu usprawnienie kontroli.

Czynności kontrole powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.

Poza wyjątkowymi sytuacjami, nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności tego samego przedsiębiorcy.

Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych,
  • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych,
  • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych,
  • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25665 )
Array ( [docId] => 25665 )