Jaka jest różnica pomiędzy sumą komandytową a wkładem

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Suma komandytowa jest to oznaczona kwota pieniężna, do której wysokości komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki .Suma komandytowa wyznacza zakres odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej. Zgodnie z brzmieniem art. 112 § 1 kodeksu spółek handlowych, Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu.

W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestru. Komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze.

Jeżeli zatem wartość wkładu wniesionego przez komandytariusza jest niższa, niż suma komandytowa, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wniesionego wkładu, natomiast za różnicę pomiędzy wartością wkładu, a wysokością sumy komandytowej odpowiada całym swoim majątkiem, osobiście i solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką. Jeżeli wartość wniesionego przez komandytariusza wkładu jest równa sumie komandytowej, wówczas komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za długi spółki.

 

W przypadku, gdy wartość wkładu wniesionego do spółki jest wyższa niż suma komandytowa, komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za długi spółki. W takim jednakże przypadku odpowiada w praktyce w wysokości wyższej, niż ustalona suma komandytowa, gdyż może utracić całość wniesionych do spółki wkładów, których wartość przekracza przecież wysokość sumy komandytowej.

Zgodnie z art. 112 § 2 i 3 k.s.h. tylko wówczas, gdy wkład został zwrócony (a za zwrot uważa się każdą wypłatę na rzecz komandytariusza dokonaną w czasie, gdy nie został jeszcze uzupełniony (wpłacony) wkład określony w umowie spółki, a spółka ma w swoim majątku stratę) odpowiedzialność komandytariusza wobec wierzycieli spółki w granicach dokonanego zwrotu wkładu zostaje przywrócona.

Ponieważ zwolnienie komandytariusza od odpowiedzialności związane jest z rzeczywistym wniesieniem wkładu i ma miejsce do wysokości rzeczywiście wniesionego wkładu, zwrot wkładu na rzecz komandytariusza ma taki skutek, iż przywrócona zostaje odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki w granicach dokonanego zwrotu i oczywiście sumy komandytowej, gdyż suma ta wyznacza górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Nie jest jednakże uważana za zwrot wkładu wypłata komandytariuszowi przysługującego mu na podstawie sprawozdania finansowego zysku, chyba że komandytariusz działa w złej wierze (art. 112 § 4 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25706 )
Array ( [docId] => 25706 )