Jakie są koszty przy zakładaniu działalności gospodarczej

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-06-2012 r.

Oczywiście koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej będą zależeć od rodzaju działalności. Będą one uzależnione przede wszystkim od profilu działalności oraz formy prawnej w jakiej będzie wykonywana.

Celem niniejszej porady jest określenie jakie koszty należy ponieść w związku z rejestracją działalności gospodarczej. Wszystko będzie zatem zależeć od tego jaką formę działalności gospodarczej przyjmiemy. Czy będzie to indywidualna działalność, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa lub inna osoba prawna.

Spółki

Rejestracja spółki (czy to spółki osobowej, czy kapitałowej) wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej oczywiście trzeba ponieść koszty związane z zawarciem umowy spółki. Dla wielu umów spółki wymagana jest forma aktu notarialnego. Wizyta u notariusza zawsze wiąże się z kosztami. Oprócz kosztów notarialnych i wpisu do KRS wymagana jest również publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłatę tę jednak uiszcza się razem z opłatą sądową.

Indywidualna działalność gospodarcza i spółka cywilna

Indywidualna działalność gospodarcza oraz wspólnicy spółki cywilnej muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wcześniej wymagało to wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Obecnie można dokonać tego on-line. Można również postępować bardziej tradycyjnie, tj. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Obecnie składa się jeden wniosek, który następnie przesyłany jest do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast każdy z tych urzędów nadaje przedsiębiorcy stosowny numer identyfikacyjny (NIP i REGON).

Wniosek taki jest wolny od opłat. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ponosi kosztów rejestracji. W tym sensie wykonywanie działalności w formie indywidualnej lub spółki cywilnej jest tańsze.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25656 )
Array ( [docId] => 25656 )