Jakie wymogi powinien spełniać statut spółki akcyjnej

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-06-2012 r.

Spółka akcyjna to osoba prawna. Jej funkcjonowanie określa statut. Akcjonariusze przez stosowne zapisy statutu mogą modyfikować przepisy kodeksu spółek handlowych. Statut spółki akcyjnej musi mieć formę aktu notarialnego.

Każda spółka akcyjna musi mieć statut. Dokument ten reguluje wewnętrzne funkcjonowanie spółki.

Zawsze u notariusza

Statut spółki akcyjnej musi mieć formę aktu notarialnego. Spółka akcyjna nie może być zawarta w inny sposób niż przez podpisanie statutu, który jest sporządzony przez notariusza.

Z racji, że notariusz sporządza statut spółki akcyjnej, to on jest odpowiedzialny za to, aby w statucie znalazły się wszystkie obligatoryjne elementy.

Obligatoryjne postanowienia

Zgodnie z art. 304 kodeksu spółek handlowych, statut musi zawierać następujące elementy:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

 

Inne postanowienia

Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:

 • liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
 • wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
 • warunków i sposobu umorzenia akcji,
 • ograniczeń zbywalności akcji,
 • uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
 • co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25660 )
Array ( [docId] => 25660 )