Kapitał zakładowy w spółce europejskiej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia SE kapitał subskrybowany w spółce europejskiej powinien wynosić przynajmniej 120000 euro. Jest on więc kilkukrotnie wyższy od kapitału wymaganego w przypadku „narodowych” spółek akcyjnych, którym implementowana do krajowych porządków prawnych II Dyrektywa wyznacza minimalny próg kapitałowy na poziomie 25000 euro (art. 6 ust. 1 II Dyrektywy).

Ustalenie wielkości kapitału zakładowego SE jest wypadkową dwóch czynników:

  • zamiaru określonego ukształtowania dostępu do spółki europejskiej, obejmującego także podmioty gospodarcze małe i średnie,
  • intencji jednoczesnego zapewnienia

SE odpowiedniego dla transgranicznych przedsięwzięć gospodarczych zaplecza majątkowego. Wysokość kapitału zakładowego ma, bowiem istotne znaczenie dla wypełnienia przez niego funkcji ograniczania wpływu straty spółki na zdolność wykonywania przez nią zobowiązań wobec wierzycieli, ponieważ im wyższa jest kwota kapitału zakładowego, tym większy majątek jest wnoszony przez wspólników na jego pokrycie, a zatem tym większe straty może ona neutralizować.

Jeżeli spółka obraca poważnym majątkiem i zaciąga duże zobowiązania, kapitał zakładowy może mieć realne znaczenie dla ochrony interesów wierzycieli tylko wtedy, gdy pozostaje w należytej proporcji do skali takiej działalności. Spółka europejska musi być więc tak utworzona, aby dysponowała pewnym finansowym fundamentem, dowodzącym wielonarodowości i gwarantującym zaufanie kontrahentów.

 

Prawodawcy wspólnotowi uznali, że najmniejszą wielkością adekwatną do planowanej, europejskiej aktywności SE będzie kwota 120000 euro, którą ustanowili w rozporządzeniu SE normami bezwzględnie obowiązującymi, eliminując tym samym możliwość ustalania kapitału zakładowego spółki europejskiej poniżej tej granicznej sumy

Minimalna kwota kapitału zakładowego może ulec podwyższeniu na podstawie prawa państwa członkowskiego siedziby spółki. Zgodnie, bowiem z art. 4 ust. 3 rozporządzenia SE, jeżeli normy krajowe wymagają wyższej kwoty kapitału w przypadku spółek prowadzących określony rodzaj działalności, to stosuje się je do spółki europejskiej. Celem ustawy jest różnicowanie w tym zakresie progów kapitałowych związane z faktem, iż każda branża gospodarcza cechuje się innym stopniem ryzyka wystąpienia straty, innymi potrzebami wyposażenia spółki w kapitały własne oraz dokonywania nakładów inwestycyjnych

Podstawa prawna:

  • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.UrzUEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25730 )
Array ( [docId] => 25730 )