Kiedy wykreśla się wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 01-10-2012 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyjątkiem od tej reguły, są przepisy dotyczące rejestru dłużników niewypłacalnych, które dopuszczają wykreślenie danych zawartych w tym rejestrze w określonych sytuacjach.

W większości przypadków, wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych wykreślane są z urzędu, czyli dokonuje tego sam sąd rejestrowy w razie zaistnienia określonych zdarzeń. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o KRS sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia sądu, na którego podstawie wpisy były dokonane. Przykładowo, takim postanowieniem może być postanowienie sądu zmuszające dłużnika do wyjawienia majątku w trybie postępowania egzekucyjnego, okoliczność ta zgodnie z art. 55 pkt 3 ustawy o KRS podlega wpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jeśli postanowienie zostanie uchylone, wówczas będzie to podstawa do wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych. Ponadto, sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.

Z kolei, sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu dłużnika na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy ,który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji, w drodze powództwa przeciw egzekucyjnego (art. 840 - 843 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeśli nie zaszły żadne z ww. okoliczności, będące podstawą do wykreślenia wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych, to wpisy dokonane w tym rejestrze zostaną wykreślone dopiero po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Po upływie okresu sąd rejestrowy sam dokonuje wykreślenia z urzędu.

W każdym z przypadków wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie podlegają ujawnieniu. Oznacza to, że jeśli dana osoba została wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych, a następnie wykreślona, to fakt wpisania w rejestrze (jako informacja historyczna) nie zostanie nigdy ujawniony osobom trzecim.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25737 )
Array ( [docId] => 25737 )

Array ( [docId] => 25737 )