Kto może być prokurentem

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Zgodnie z art. 109[2] § 2 kodeksu cywilnego prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego wskutek własnego działania.

Osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11 kodeksu cywilnego).

Osoba pełnoletnia może zostać pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych wskutek ubezwłasnowolnienia (np. wskutek choroby psychicznej). Przepisy kodeksu cywilnego regulujące pełnomocnictwo (art. 95 i nast.) nie zawierają żadnych ograniczeń co do osoby pełnomocnika, poza wymaganiem posiadania co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych (art. 100 kc).

Pełnomocnikiem może być więc bez ograniczeń osoba fizyczna która ukończyła 13 lat i nie została ubezwłasnowolniona oraz każda osoba prawna. Przepisy kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie do czynności prawnych z zakresu prawa handlowego, o ile nic innego nie wynika z przepisów ustawy. Zgodnie z art. 2 ksh w zw. z jego art. 1 w sprawach tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, w braku uregulowań zawartych w tym kodeksie, stosuje się przepisy prawa cywilnego. Kodeks spółek handlowych nie reguluje tej kwestii odmiennie zatem na podstawie art. 2 ksh wskazane przepisy kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie mają zastosowanie do spółek handlowych.

Przywołać należy tu także, podzielając go, pogląd Sądu Najwyższego, w myśl którego zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do czynności prawnych z zakresu prawa handlowego może zostać wyłączone tylko wyraźnym przepisem ustawy (wyrok z dnia 8 maja 1998 r. I CKN 67/97 OSNC 1998/12 poz. 219). Dopuszczalność ustanowienia pełnomocnikiem spółki osoby będącej jej prokurentem nie została ustawowo wyłączona.

Zarzut naruszenia art. 205 ksh nawiązuje do argumentacji, sprzeciwiającej się możliwości dopuszczenia do udzielania pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu, jako wyłączającego faktycznie ustawowe lub umowne zasady reprezentacji spółki, które - jak podnoszą zwolennicy tego poglądu - przy jej dopuszczeniu stawałyby się fikcją.

Podstawa prawna:

  • Kodeks spółek handlowych ( Dz.U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Tagi: prokurent

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25724 )
Array ( [docId] => 25724 )