Kto może odwołać prokurę

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Odwołanie prokury jest jednym z przypadków jej wygaśnięcia. Odwołanie prokury jest zabiegiem łatwiejszym niż jej ustanowienie. O ile ustanowienie prokury zazwyczaj wymaga jednomyślności osób reprezentujących przedsiębiorcę, to do odwołania wystarczające jest zazwyczaj działanie jednej z tych osób.

Przykładowo, w spółce jawnej odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki (art. 41 § 2 kodeksu spółek handlowych), a w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej każdy z komplementariuszy. Z kolei, w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) odwołać prokurę może każdy z członków zarządu, chyba że umowa spółki lub statut stanowią inaczej.

W razie odwołania prokury przedsiębiorca powinien ten fakt zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Wygaśnięcie prokury powinno również zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców (art. 1098 § 1 k.c.).

W razie wystąpienia z wnioskiem o wpis prokury, po zarejestrowaniu spółki wypełnia się stosowny formularz wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, załączając do niego jako załącznik formularz oznaczony symbolem KRS - ZL „Zmiana - prokurenci”, jeśli zaś następuje to w trakcie wpisu spółki do rejestru, wpis prokury wymaga wypełnienia formularza oznaczonego symbolem KRS - WL „Prokurenci”, stanowiącego załącznik do wniosku o rejestrację określonego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku spółki akcyjnej będzie to formularz o symbolu KRS - W4. Ten sam załącznik stosuje się w przypadku wykreślenia prokury. Do wniosku należy dołączyć wzór podpisu prokurenta (art. 19a ust. 1 ustawy o KRej.S), uwierzytelniony notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu.

Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 1. wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Podstawa prawna:

Kodeks spółek handlowych ( Dz.U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25729 )
Array ( [docId] => 25729 )

Array ( [docId] => 25729 )