Kto może reprezentować firmę

Autor: Rejmer Dawid
Data: 08-04-2012 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze są w stanie samodzielnie załatwić wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy. Potrzebny jest im do tego pełnomocnik, który będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę.

Osoby prowadzące firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej mogą ustanowić pełnomocnika. Może on reprezentować przedsiębiorcę w każdej czynności. Jednak, żeby pełnomocnik działał zgodnie z prawem należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

Pełnomocnictwo ogólne

Jest to pełnomocnictwo, które uprawnia pełnomocnika do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Musi być ono udzielone na piśmie. Jest to dokument pełnomocnictwa, którym nasz pełnomocnik będzie posługiwać się przy prowadzeniu spraw firmy. Działania podejmowane przez pełnomocnika są skuteczne wobec mocodawcy z mocy prawa i nie wymagają jego akceptacji.

Pełnomocnictwo szczególne

Niektóre czynności nie mogą być dokonane na podstawie zwykłego pełnomocnictwa. Występują transakcje, które są zawierane w szczególnej formie (np. akt notarialny). W takim przypadku pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej szczególnej formie.

 

Pełnomocnik, który ma reprezentować firmę przy czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu powinien posiadać pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności (np. sprzedaży nieruchomości). Takie pełnomocnictwo powinno precyzyjnie określać zakres dozwolonego działania przez pełnomocnika.

Odwołanie pełnomocnika

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili. Należy wówczas pamiętać, aby zażądać zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. Na samym dokumencie należy umieścić adnotację, że pełnomocnictwo wygasło.

Z mocy prawa pełnomocnictwo wygasa w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Nie można zatem być pełnomocnikiem osoby zmarłej.

Rejmer Dawid

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25642 )
Array ( [docId] => 25642 )