Kto może reprezentować spółkę

Autor: Rejmer Dawid
Data: 08-04-2012 r.

Jeżeli prowadzisz firmę jako wspólnik spółki osobowej lub jesteś członkiem zarządu, to musisz wiedzieć, kto może reprezentować firmę pod Twoją nieobecność. Naruszenie przepisów o reprezentacji może skutkować tym, że korzystna umowa, którą zawarłeś jest nieważna.

Osobą uprawnioną do działania w imieniu spółki oprócz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych oraz członków zarządów spółek kapitałowych jest prokurent. Może on reprezentować przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru, tj. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną.

Ustanowienie prokury

Prokura musi być ustanowiona w formie pisemnej. Osoba, którą ma działać w imieniu spółki musi być osobą fizyczną i nie może to być wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki, ani członek zarządu. Nie ma natomiast przeszkód, aby udziałowiec był prokurentem.

Prokurę należy zgłosić do rejestru. W tym celu trzeba wypełnić załącznik do wniosku o rejestrację - formularz KRS-WL.

 

Zakres prokury

Prokura to pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Prokurę można ustanowić w taki sposób, aby prokurent mógł działać samodzielnie (prokura samoistna). Można także nakazać prokurentowi współdziałanie z inną osoba (np. członkiem zarządu, innym prokurentem). Wówczas do reprezentowania spółki niezbędna będzie obecność więcej niż jednej osoby (prokura łączna). Prokura może być ustanowiona do swobodnego podejmowania decyzji w ramach zarejestrowanego oddziału spółki (prokura oddziałowa).

Odwołanie prokurenta

Przedsiębiorca może w każdej chwili odwołać prokurenta. Uprawnienia do reprezentacji spółki nie mogą być przekazane na inną osobę. W przypadku śmierci prokurenta, uprawnienia do reprezentacji nie są dziedziczone.

Rejmer Dawid

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25645 )
Array ( [docId] => 25645 )