Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej

Autor: Borkowska Olga
Data: 28-03-2012 r.

W spółce partnerskie za długi spółki odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a dopiero w razie braku możliwości zaspokajanie się z majątku spółki odpowiadają wspólnicy. Ponadto odpowiedzialność partnerów jest zróżnicowana ze względu na to, czy zobowiązanie związane jest z normalnym funkcjonowaniem spółki oraz czy zobowiązanie wynika z błędu w sztuce, za który odpowiada partner.

Odpowiedzialność subsydiarna

Spółka partnerska będąca odrębnym podmiotem prawnym odpowiada za wszelkie zaciągnięte przez nią zobowiązania. Wspólnik spółki partnerskiej za zobowiązania spółki odpowiada subsydiarnie ze spółką. Oznacza to, że wierzyciel spółki partnerskiej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika spółki tylko w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Ustalenie rodzaju zobowiązań spółki

Istotne jest ustalenie z czego wynika zobowiązanie spółki, ponieważ każdy partner odpowiada solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami za zobowiązania spółki związanymi z jej funkcjonowaniem, np. zobowiązania wynikające z umowy kredytu, umowy o dzieło czy umowy o pracę. Natomiast partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Ponoszenie odpowiedzialności jak wspólnik spółki jawnej

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Zatem partnerzy w umowie spółki mogą zawrzeć postanowienie, że niektórzy partnerzy będą odpowiadać subsydiarnie za zobowiązania, które powstały na skutek wykonywania wolnego zawodu także przez innych partnerów.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25631 )
Array ( [docId] => 25631 )