Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Autor: Rejmer Dawid
Data: 07-05-2012 r.

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komandytariusz i komplementariusz. Zakres odpowiedzialności każdego z nich jest inny. Sprawdź jakie są zasady odpowiedzialności w spółce komandytowej.

Zasady odpowiedzialności

Ogólne zasady odpowiedzialności są podobne do tych występujących w spółce jawnej. Jest to więc odpowiedzialność subsydiarna i solidarna.

Subsydiarność oznacza, że w pierwszej kolejności zaspokojenie wierzycieli następuje z majątku spółki. Jeżeli okaże się, że jest on niewystarczający, to wówczas wspólnicy odpowiadają osobiście własnym majątkiem.

Zasada solidarnej odpowiedzialności oznacza, że kilku dłużników (wspólników) jest zobowiązanych w taki sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników (wspólników) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Jeżeli którykolwiek ze wspólników spłaci zobowiązanie to zwalnia tym samym pozostałych z odpowiedzialności. Wspólnicy pozostają solidarnie zobowiązani aż do chwili pełnego spłacenia długu.

Odpowiedzialność komplementariusza

W spółce komandytowej przynajmniej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem. Jest to wspólnik, który odpowiada za długi spółki bez ograniczeń. Jest to więc taki sam rodzaj odpowiedzialności jak wspólnika spółki jawnej. Ponosi on największe gospodarcze ryzyko prowadzenia działalności.

Odpowiedzialność komandytariusza

W spółce komandytowej przynajmniej jeden ze wspólników musi być komandytariuszem. Jest to wspólnik, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Jest to element niezbędny do określenia w umowie spółki. Suma komandytowa może być określona dowolnie, zgodnie z potrzebami wspólników.

Komandytariusz jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu do spółki. Oznacza to, że ryzyko gospodarcze komandytariusza jest ograniczone.

Rejmer Dawid

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25650 )
Array ( [docId] => 25650 )