Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 30-08-2012 r.

Zgodnie z art. 22 § 2 kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką. Przewidziana w art. 22 § 2 k.s.h. solidarność ma swoisty charakter, gdyż jej skutki zostały w pierwszej kolejności określone w przepisach szczególnych, tj. w kodeksie spółek handlowych.

Wierzyciel spółki może domagać się spełnienia całego świadczenia (np. zapłaty należności) lub części zarówno od spółki, od każdego z jej wspólników z osobna, jak i od wszystkich wspólników i spółki łącznie. Każdy ze wspólników odpowiada osobiście za zobowiązanie spółki do pełnej jego wysokości, bez ograniczeń całym swym majątkiem. Spełnienie świadczenia przez spółkę lub jednego ze wspólników zwalnia pozostałych dłużników solidarnych.

W przypadku spółki jawnej, odpowiedzialność wspólnika jest jednakże subsydiarna w stosunku do odpowiedzialności spółki, co oznacza, że wierzyciel spółki może skierować przeciwko wspólnikowi egzekucję dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 § 1 kodeksu spółek handlowych).

W praktyce oznacza to, iż nawet gdyby wierzyciel spółki wiedział, że majątek jednego ze wspólników w zupełności wystarczy na pokrycie dochodzonej wierzytelności, musi najpierw skierować egzekucję do majątku spółki, a gdy ta nie doprowadzi do zaspokojenia długu, może skierować egzekucję do dowolnie wybranego wspólnika, lub do kilku wspólników.

 

Wierzyciel może jednakże wytoczyć proces przeciwko wspólnikowi w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko niemu już zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 § 2 kodeksu spółek handlowych).

Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy jednakże tych zobowiązań spółki, które powstały zanim spółka została wpisana do rejestru (art. 31 § 3 kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25690 )
Array ( [docId] => 25690 )