Ograniczenia w sposobie rozporządzania akcjami

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Przez rozporządzanie akcjami rozumieć należy zbycie oraz obciążenie akcji. Obciążenie akcji polega na ustanowieniu na inkorporowanych w niej prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak w szczególności zastawu lub użytkowania. Zasadą jest swoboda w zakresie rozporządzenia akcjami. Zgodnie z art. 337 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych, akcje są zbywalne.

Zasadę tę odnieść należy także do obciążania akcji. Swoboda ta może jednak zostać ograniczona. Źródłem ograniczenia mogą być ustawa, postanowienia statutu spółki, jak i umów zawieranych przez akcjonariuszy. W związku z powyższym, w zakresie ograniczeń w rozporządzaniu akcjami wyróżnić można:

 • ograniczenia ustawowe;
 • ograniczenia statutowe oraz
 • ograniczenia umowne.

Do ograniczeń ustawowych należą:

 • czasowy zakaz zbywania i zastawiania akcji aportowych
 • wymóg uzyskania zgody spółki na zbycie akcji imiennej, z którą związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
 • zakaz zbywania akcji przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego
 • ograniczenia o charakterze publicznoprawnym (mające postać obowiązku uprzedniego uzyskania zgody na nabycie, dokonania stosownego zgłoszenia lub powiadomienia

Ustawowe ograniczenia o charakterze publicznoprawnym w zakresie zbywania akcji mogą mieć różną postać (ograniczenia te odnoszą się także do obejmowania akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Mogą one polegać np. na obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli:

 1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro
 2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro .

W omawianym przypadku koncentracja polega na nabyciu takiej ilości akcji, które - osobno bądź łącznie z posiadanymi już w danej spółce uprawnieniami,umożliwiają sprawowanie nabywcy kontroli nad ta spółką lub na nabyciu akcji, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Tagi: akcje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25725 )
Array ( [docId] => 25725 )

Array ( [docId] => 25725 )