Ograniczenia w sposobie rozporządzania akcjami

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Przez rozporządzanie akcjami rozumieć należy zbycie oraz obciążenie akcji. Obciążenie akcji polega na ustanowieniu na inkorporowanych w niej prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak w szczególności zastawu lub użytkowania. Zasadą jest swoboda w zakresie rozporządzenia akcjami. Zgodnie z art. 337 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych, akcje są zbywalne.

Zasadę tę odnieść należy także do obciążania akcji. Swoboda ta może jednak zostać ograniczona. Źródłem ograniczenia mogą być ustawa, postanowienia statutu spółki, jak i umów zawieranych przez akcjonariuszy. W związku z powyższym, w zakresie ograniczeń w rozporządzaniu akcjami wyróżnić można:

  • ograniczenia ustawowe;
  • ograniczenia statutowe oraz
  • ograniczenia umowne.

Do ograniczeń ustawowych należą:

  • czasowy zakaz zbywania i zastawiania akcji aportowych
  • wymóg uzyskania zgody spółki na zbycie akcji imiennej, z którą związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych
  • zakaz zbywania akcji przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego
  • ograniczenia o charakterze publicznoprawnym (mające postać obowiązku uprzedniego uzyskania zgody na nabycie, dokonania stosownego zgłoszenia lub powiadomienia

Ustawowe ograniczenia o charakterze publicznoprawnym w zakresie zbywania akcji mogą mieć różną postać (ograniczenia te odnoszą się także do obejmowania akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Mogą one polegać np. na obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli:

  1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro
  2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro .

W omawianym przypadku koncentracja polega na nabyciu takiej ilości akcji, które - osobno bądź łącznie z posiadanymi już w danej spółce uprawnieniami,umożliwiają sprawowanie nabywcy kontroli nad ta spółką lub na nabyciu akcji, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Tagi: akcje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25725 )
Array ( [docId] => 25725 )