Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania

Data: 09-08-2013 r.

Opodatkowanie VAT świadczenia usług magazynowania w miejscu położenia nieruchomości ma zastosowanie, tylko wtedy, gdy jest to główna działalność usługodawcy, ewentualnie usługobiorcy przysługuje prawo używania nieruchomości – orzekł Trybunał Sprawiedliwości (C-155/12).

Spółka prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług magazynowania, wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji przez wskazanie prawidłowego miejsca opodatkowania VAT świadczenia usług magazynowania na rzecz podmiotów zagranicznych. Minister finansów uznał, że usługi magazynowe świadczone przez polską spółkę są związane z nieruchomością i dlatego podlegają opodatkowaniu w miejscu jej położenia. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek skargi spółki orzekł, że miejsce świadczenia tego typu usług należy określać na zasadach ogólnych, gdyż ich przedmiotem jest zarządzanie towarem, a nie udostępnianie nieruchomości. W związku ze skargą kasacyjną ministra finansów Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w zakresie sposobu wyznaczania miejsca opodatkowania takich usług.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że kompleksowe usługi magazynowe, które obejmuje przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich półkach, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek może być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości. Przy czym ten sposób rozliczenia z urzędem podatkowym jest możliwy tylko wtedy, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne, a usługobiorcom jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że zasada opodatkowania VAT usługi magazynowej w miejscu położenia nieruchomości znajdzie zastosowanie tylko w przypadku wyraźnego związku tej usługi z nieruchomością. Przy czym związek ten dotyczy zarówno używania, jak i zarządzania nieruchomością, które to usługi charakteryzują się tym, że sama nieruchomość stanowi główny przedmiot świadczenia. Innymi słowy, zasada opodatkowania usługi magazynowej w miejscu położenia nieruchomości, na której towar jest przechowywany, znajdzie zastosowanie, tylko jeśli w umowie strony zastrzegą na rzecz usługobiorcy uprawnienie do używania całości lub części określonej nieruchomości (np. magazynu). W przypadku zaś gdy usługobiorca powierza jedynie towar usługodawcy i nie uzyskuje przy tym prawa do korzystania z danej nieruchomości, zasady tej nie stosujemy.

Określenie miejsca opodatkowania usługi magazynowej jest więc wprost zależne od postanowień umownych.


Źródło
: Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25807 )
Array ( [docId] => 25807 )