Połączenie transgraniczne spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Spółki kapitałowe z różnych państw członkowskich UE odczuwały potrzebę współpracy i konsolidacji na obszarze rożnych państw. Dlatego też UE stworzyła możliwość połączenia podmiotów w formie transgranicznej.

W odniesieniu do transgranicznych połączeń spółek kapitałowych napotykały one wewnątrz wspólnoty liczne trudności natury prawnej i administracyjnej. W związku z tym, w celu zakończenia tworzenia i umożliwienia funkcjonowania jednolitego rynku, niezbędne było ustanowienie przepisów wspólnotowych, aby ułatwić transgraniczne połączenia różnych typów spółek kapitałowych, podlegających prawu różnych państw członkowskich.

Przeprowadzenie transgranicznego połączenia się spółek wymagało dochowania określonej procedury. Można w niej wyróżnić dwa etapy:

 • kontrola zgodności fuzji trans granicznej z prawem państwa, któremu podlega spółka objęta taką fuzją. Kontrolę taką przeprowadza sąd, notariusz lub inny właściwy organ wyznaczony w prawie krajowym, któremu podlega dana spółka. Etap ten kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zgodność z prawem krajowym połączenia transgranicznego. W ramach tego etapu - aściślej w okresie poprzedzającym ten etap - dokonywana jest znaczna ilość czynności prawnych i faktycznych podejmowanych przez same spółki. Czynności te można zaklasyfikować do tzw.:
  - fazy menedżerskiej, obejmującej w szczególności, sporządzenie i ogłoszenie planu połączenia, oraz poddanie tego planu zbadania przez audytora,
  - fazy właścicielskiej, składającej się przede wszystkim z zatwierdzenia planu połączenia przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) łączących się spółek.

 • zweryfikowanie zgodności z prawem połączenia transgranicznego w odniesieniu do tej części procedury, która dotyczy finalizacji fuzji. Kontroli tej dokonuje właściwy organ w państwie, w którym rejestrowana jest fuzja. W etapie tym następuje też zgłoszenie połączenia trans granicznego do sądu rejestrowego;

Wprowadzenie takiej dwuetapowej procedury kontrolnej ma na celu ułatwienie połączeń transgranicznych.

Służyć temu ma właśnie wyraźne odgraniczenie zakresu i kryteriów kontroli przeprowadzanych przez podległe swym „własnym” porządkom prawnym władze.

Nadzór (monitoring) nad ukończeniem oraz zgodnością z prawem procedury podejmowania decyzji w każdej z łączących się spółek powinien być prowadzony przez właściwy dla każdej z tych spółek organ władz krajowych, podczas gdy nadzór (monitoring) nad ukończeniem oraz zgodnością z prawem połączenia trans granicznego powinien być prowadzony przez organ władz krajowych, właściwy dla spółki powstającej w wyniku połączenia trans granicznego. Fuzja trans graniczna dochodzi do skutku z dniem połączenia. Dniem tym jest data wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (art. 493 § 2 k.s.h., w zw. art. 516(1) k.s.h.).

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.UrzUEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25723 )
Array ( [docId] => 25723 )

Array ( [docId] => 25723 )