Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółki akcyjnej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 20-08-2012 r.

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

Do powołania członków rady nadzorczej dochodzi na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego. Jeżeli odpowiednia liczba akcjonariuszy złoży stosowny wniosek przeprowadzenie wyboru rady grupami staje się obligatoryjne. Konieczne jest ponadto umieszczenie wniosku o przeprowadzenie wyboru rady nadzorczej grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu najbliższego walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza składa się z minimum 3 członków w spółkach prywatnych oraz min. 5 w spółkach publicznych, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenia.

Choć jest to wybór rady nadzorczej przez walne zgromadzenie, to jednak w tym wypadku zmianie podlega procedura wyboru, na zasadach określonych w przepisie art. 385 § 3 – 9 kodeksu spółek handlowych. W celu realizacji wyboru członków rady nadzorczej grupami, konieczne jest również utworzenie przynajmniej jednej, odpowiednio licznej grupy do przeprowadzenia głosowania grupami. Grupę akcjonariuszy tworzy się dzieląc liczbę akcji, reprezentowanych na zgromadzeniu, przez liczbę członków rady nadzorczej, wybieranych przez akcjonariuszy.

Poszczególne grupy akcjonariuszy mogą również połączyć się, aby dokonać wspólnego wyboru członków rady nadzorczej. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej. Przy głosowaniu nad wyborem rady nadzorczej grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Nie mogą natomiast brać udziału w głosowaniu akcje nieme.

Jeżeli uprawnienie do powołania danego członka rady przysługuje podmiotowi określonemu w odrębnej ustawie, wówczas, zgodnie z przepisem art. 385 § 4 kodeksu spółek handlowych wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. W przypadku, gdy nie utworzono wystarczającej liczby grup do obsadzenia wszystkich mandatów w radzie nadzorczej, wówczas należy przeprowadzić głosowanie, co do nieobjętych mandatów przez wszystkich akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, (art. 385 §6 kodeksu spółek handlowych).

Gdyby natomiast na walnym zgromadzeniu nie udało się utworzyć żadnej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, to zgodnie z przepisem art. 385 §7 kodeksu spółek handlowych, wyboru członków rady nadzorczej grupami nie dokonuje się. Z chwilą obsadzenia w składzie rady nadzorczej przynajmniej jednego mandatu, w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, za wyjątkiem osób powoływanych przez uprawniony podmiot, na mocy przepisów odrębnej ustawy.

Do rady nadzorczej stosuje się odpowiednio uregulowania odnoszące się do kadencji i mandatu członków zarządu.

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25676 )
Array ( [docId] => 25676 )

Array ( [docId] => 25676 )