Prawa mniejszości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 22-08-2012 r.

Prawa mniejszości to prawa tej części wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie stanowią większości, a których interesy mogłyby być zagrożone przez działania organów spółki. Prawa mniejszości odnoszą się do wspólników posiadających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

Do praw mniejszości zalicza się:

  • prawo żądania zwoływania zgromadzeń wspólników
  • prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym obrad najbliższego zgromadzenia wspólników,
  • prawo żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Pierwsze i drugie z wymienionych praw uregulowane jest w art. 236 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. W tym drugim przypadku żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. Należy dodać, że umowa spółki ww. uprawnienia może przyznać wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

 

Trzecie z powyższych praw wynika z art. 223 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki.

Prawo żądania nie oznacza automatycznie, że sąd rejestrowy podzieli stanowisko wnioskujących wspólników. Sąd wzywa bowiem najpierw zarząd spółki, aby złożył w tej sprawie stosowne wyjaśnienia. Jeżeli okażą się one wystarczające dla sądu, wówczas nie musi wyznaczać biegłego. W przeciwnym razie sąd wyznaczy biegłego rewidenta. Celem działania biegłego rewidenta będzie w tym przypadku zbadanie rachunkowości oraz działalności spółki.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25680 )
Array ( [docId] => 25680 )