Prawidłowa informacja o wykorzystanym urlopie w świadectwie pracy

Autor: Izabela Nowacka
Data: 29-01-2016 r.

W treści świadectwa pracy, w ust. 4 pkt 1 wpisuje się wymiar urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zapis w świadectwie pracy odnośnie urlopu powinien więc uwzględniać stan faktyczny. Pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Należy pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy, niezależnie od tego, przez ile godzin pracownik niepełnoetatowy pracuje. Z kolei urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

U pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu w ujęciu godzinowym to iloczyn liczby dni ustalonej zgodnie z wielkością etatu i ośmiu godzin. Przykładowo, pracownik zatrudniony na 3/4 etatu, uprawniony ze względu na staż pracy do 26-dniowego wymiaru urlopu, świadczy pracę po sześć godziny od poniedziałku do piątku. Ma prawo do 20 dni urlopu (3/4 × 26 dni = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni). W przeliczeniu na godziny to 160 godzin (20 dni × 8 godz.). Każdy dzień urlopu to odpisanie z tej puli sześciu godzin, co oznacza, że pracownik ma prawo do 26 wolnych dni i czterech godzin (160 godz. : 6 godz.).

Jeżeli pracownica pracowała na 3/4 etatu do końca września, to w ujęciu godzinowym miała do wykorzystania 120 godzin (15 dni × 8 godz.), co oznacza udzielenie 20 dni wolnych (120 godz. : 6 godz.).

Z kolei przy pracy na 7/8 etatu przez trzy miesiące urlop wynosi sześć dni, tj. 48 godzin (6 dni × 8 godz.), czyli sześć dni wolnych i sześć godzin (48 godz. : 7 godz.). Łącznie to jest 168 godzin, a w dniach - 26 dni wolnych i sześć godzin. Jeśli pracownica do końca roku wykorzysta w naturze mniej godzin, niż to wynika z wyliczenia, to trzeba jej wypłacić ekwiwalent pieniężny.

 
Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38499 )
Array ( [docId] => 38499 )