Rejestracja zmiany nazwy spółki z o. o.

Autor: Radziszewska Alicja
Data: 12-06-2012 r.

Zmiana nazwy spółki jest sytuacją wyjątkową i może wynikać z przebranżowienia się przedsiębiorcy lub przybrania nowej strategii marketingowej, dla której odpowiedniego efektu niezbędne jest zbudowanie silnej marki bazującej na nowej nazwie. Nazwa spółki służy oznaczeniu i identyfikacji przedsiębiorcy, dlatego ważne jest dochowanie procedur służących zarejestrowaniu jej ewentualnej zmiany.

Zamiana nazwy = zmiana umowy spółki

Przede wszystkim należy pamiętać, że nazwa spółki jest elementem obligatoryjnym umowy spółki z o. o. (odpowiednio aktu założycielskiego spółki z o. o.), w związku z czym zmiana jej nazwy pociąga za sobą również zmianę umowy spółki.

Ma to doniosłe znaczenie ze względu na fakt, że dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks spółek handlowych zastrzega formę aktu notarialnego. W konsekwencji zmiana nazwy spółki, jako zmiana umowy spółki również wymaga formy aktu notarialnego (wymóg formy aktu notarialnego dla umowy spółki z o. o. został zniesiony w procedurze elektronicznej rejestracji spółki S-24).

Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Po wizycie u notariusza i dokonaniu niezbędnych zmian w umowie spółki mamy 7 dni na zgłoszenie ich do sądu rejestrowego. Do zarejestrowania zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystujemy formularz KRS-Z3 czyli wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Do wniosku tego, oprócz niezbędnych pełnomocnictw, musimy dołączyć akt notarialny z uchwałą zgromadzenia wspólników o zmianie umowy spółki oraz tekst jednolity umowy spółki.

Zasada jednego okienka

Zgodnie z zasadą jednego okienka nie trzeba już osobno powiadamiać pozostałych urzędów o dokonanych zmianach, tj. Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki temu oprócz wskazanych powyższej załączników do KRS składamy również zgłoszenia aktualizacyjne do odpowiednich urzędów, czyli formularze NIP-2, ZUS-ZPA oraz RG-1.

 

Opłaty

Na końcu musimy pamiętać, że rejestrowanie zmiany nazwy spółki wiąże się z opłatami. Do wniosku powinniśmy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku o wpis do KRS (250 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (również 250 zł).

Wpis

Zarejestrowanie zmiany nazwy spółki jest czynnością o fundamentalnym znaczeniu dla sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Wpis zmiany nazwy spółki ma charakter konstytutywny, co w praktyce oznacza, że zmiana nazwy wywołuje skutki prawne dopiero od momentu dokonania wpisu do KRS (informacje zawarte w artykule nie dotyczą spółki z o. o. w organizacji).


Zobacz także:

Radziszewska Alicja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25654 )
Array ( [docId] => 25654 )