Rejestracja zmiany nazwy spółki z o. o.

Autor: Radziszewska Alicja
Data: 12-06-2012 r.

Zmiana nazwy spółki jest sytuacją wyjątkową i może wynikać z przebranżowienia się przedsiębiorcy lub przybrania nowej strategii marketingowej, dla której odpowiedniego efektu niezbędne jest zbudowanie silnej marki bazującej na nowej nazwie. Nazwa spółki służy oznaczeniu i identyfikacji przedsiębiorcy, dlatego ważne jest dochowanie procedur służących zarejestrowaniu jej ewentualnej zmiany.

Zamiana nazwy = zmiana umowy spółki

Przede wszystkim należy pamiętać, że nazwa spółki jest elementem obligatoryjnym umowy spółki z o. o. (odpowiednio aktu założycielskiego spółki z o. o.), w związku z czym zmiana jej nazwy pociąga za sobą również zmianę umowy spółki.

Ma to doniosłe znaczenie ze względu na fakt, że dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks spółek handlowych zastrzega formę aktu notarialnego. W konsekwencji zmiana nazwy spółki, jako zmiana umowy spółki również wymaga formy aktu notarialnego (wymóg formy aktu notarialnego dla umowy spółki z o. o. został zniesiony w procedurze elektronicznej rejestracji spółki S-24).

Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Po wizycie u notariusza i dokonaniu niezbędnych zmian w umowie spółki mamy 7 dni na zgłoszenie ich do sądu rejestrowego. Do zarejestrowania zmiany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystujemy formularz KRS-Z3 czyli wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Do wniosku tego, oprócz niezbędnych pełnomocnictw, musimy dołączyć akt notarialny z uchwałą zgromadzenia wspólników o zmianie umowy spółki oraz tekst jednolity umowy spółki.

Zasada jednego okienka

Zgodnie z zasadą jednego okienka nie trzeba już osobno powiadamiać pozostałych urzędów o dokonanych zmianach, tj. Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki temu oprócz wskazanych powyższej załączników do KRS składamy również zgłoszenia aktualizacyjne do odpowiednich urzędów, czyli formularze NIP-2, ZUS-ZPA oraz RG-1.

Opłaty

Na końcu musimy pamiętać, że rejestrowanie zmiany nazwy spółki wiąże się z opłatami. Do wniosku powinniśmy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku o wpis do KRS (250 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (również 250 zł).

Wpis

Zarejestrowanie zmiany nazwy spółki jest czynnością o fundamentalnym znaczeniu dla sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Wpis zmiany nazwy spółki ma charakter konstytutywny, co w praktyce oznacza, że zmiana nazwy wywołuje skutki prawne dopiero od momentu dokonania wpisu do KRS (informacje zawarte w artykule nie dotyczą spółki z o. o. w organizacji).


Zobacz także:

Radziszewska Alicja

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Kontrakt menadżerski

pobierz

Polecamy

1323