Tekst jednolitej umowy spółki

Autor: Krzyś Honorata
Data: 03-01-2013 r.

Obowiązek sporządzania tekstu jednolitego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa na zarządzie danej spółki. Nie jest to jednak tylko nic nie znacząca czynność porządkowa, ale poważny obowiązek.

Ustalenie tekstu jednolitego zmienionej umowy spółki (lub statutu) stanowi wewnętrzną czynność spółki. Nie jest to tylko nic nie znacząca czynność porządkowa, ale poważny obowiązek. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru (art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych – w skrócie ksh). Aby ten wpis został skutecznie dokonany, do wniosku trzeba dołączyć tekst jednolity umowy spółki (art. 9 ust. 4 ustawy o KRS) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Ustawa stanowi także, że do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

Wymóg formy aktu notarialnego jest przewidziany tylko dla umowy spółki z o.o. (art. 157 § 2 ksh) i nie dotyczy sporządzania tekstu jednolitego tej umowy. O ile więc sama uchwała o zmianie umowy spółki powinna być zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 255 § 3 ksh), o tyle tekst jednolity umowy spółki może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej.

W przypadku spółki z o.o. nie ma ustawowych regulacji dotyczących sporządzania tekstu jednolitego umowy spółki. Kodeks spółek handlowych, tylko w odniesieniu do spółki akcyjnej przewiduje, że walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (art. 430 § 5 ksh).

oprac. H. K.

źródło: „Organ właściwy w sprawie tekstu jednolitego umowy spółki z o.o.”, Marcin Sarna, radca prawny, 9 października 2012 r., WIP

Krzyś Honorata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25753 )
Array ( [docId] => 25753 )