Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

Autor: Matys Łukasz
Data: 28-03-2012 r.

Wszystkie umowy w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera zarząd. Zarząd jest bowiem organem spółki, który uprawniony jest do składania w jej imieniu oświadczeń woli. Problem pojawia się, gdy spółka ma zawrzeć umowę z członkiem zarządu.

Umowy o pracę zawierane z członkami zarządu to norma w dzisiejszym świecie. Prezesi zarządu lub jego członkowie bardzo często zatrudniani są na stanowiskach dyrektorskich. Zapewnia im to stały miesięczny dochód (pensję) oraz uprawnienia emerytalne.

Rada nadzorcza

 

Organem, który zawiera umowę o pracę z członkiem zarządu jest zasadniczo rada nadzorcza. Nie potrzebuje ona do tego wcześniejszego upoważnienia od zgromadzenia wspólników. Jest to jej kompetencja przyznana przez kodeks spółek handlowych.

Problematyczne jest czy pod umową muszą podpisać się wszyscy członkowie rady nadzorczej czy też rada może wybrać spośród siebie jedną osobę do podpisywania umów. Orzecznictwo nie udziela jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. Dlatego przyjmuje się, że obydwa sposoby działania są dopuszczalne.

Nie komisja rewizyjna

Nie każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada radę nadzorczą. Alternatywnym dla niej organem nadzoru jest komisja rewizyjna. Ta ostatnia jednak nie ma kompetencji do zawierania umów z członkami zarządu.

Pełnomocnik

W spółkach niemających rady nadzorczej umowy o pracę z członkami zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Takim pełnomocnikiem może być inny członek zarządu, prokurent lub osoba trzecia. Ważne jest, aby pełnomocnictwo zostało udzielone przed zawarciem umowy o pracę. W spółce może być ustanowiona i rada nadzorcza i powołany pełnomocnik do zawierania umów z członkami zarządu. W takim przypadku umowę może zawrzeć i rada nadzorcza i pełnomocnik.

Nieważność

Umowa zawarta przez kogo innego niż rada nadzorcza lub specjalnie ustanowiony pełnomocnik jest nieważna. Umowy takiej nie można konwalidować. Dlatego tak ważne jest aby podpisana były przez uprawnioną do tego osobę.

Kontrakt menadżerski

Alternatywną dla umowy o pracę formą zatrudnienia członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest kontrakt menadżerski. Do kontraktu menadżerskiego będą miały zastosowanie wszystkie uwagi przytoczone wyżej.

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25630 )
Array ( [docId] => 25630 )