Umowa o współpracę między firmami

Autor: Borkowska Olga
Data: 03-04-2012 r.

Każdego dnia polscy przedsiębiorcy zawierają w ramach swojej dzielności szereg umów, w tym umów o współpracę z innymi przedsiębiorcami, dlatego też bardzo ważne jest, aby umowa taka wyraźnie określała prawa i obowiązki stron, co jest w razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami umowy bardzo istotne.

Kodeks cywilny nie zawiera regulacji dotyczących umowy o współpracę, zatem może ona zostać ukształtowana w sposób dowolny. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą prawa cywilnego strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jednak działalność ma być prowadzona na terytorium RP, umowa taka musi być dostosowana do polskich regulacji.
Jednak przed zawarciem umowy o współpracę strony powinny zastanowić się czy treść umowy nie pokrywa się z którąkolwiek z umów przewidzianych w kodeksie cywilnym tj. umowy najmu, umowy kontrakcji, umowy dostawy, sprzedaży czy umowy o dzieło. Jeżeli tak, to lepiej skorzystać ze wzorca umowy przewidzianego przez kodeks cywilny niż tworzyć umowę o współpracę, której nieodpowiednie sformułowanie może doprowadzić do niekorzystnych skutków w przyszłości.

Do wielu umów, które nie zostały uregulowanie w kodeksie cywilnym tj. między innymi umowy o świadczenie usług reklamowych, outsourcingu, konsultingu czy o zastępstwo inwestycyjne odpowiednie zastosowanie mają przepis o zleceniu. Zgodnie bowiem z art. 750 kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Przy zawarciu każdego rodzaju umowy, w tym umowy o współpracę, każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na wymagania formalne umowy tj. prawidłowe oznaczenie stron umowy, podanie nazwy i formy prawnej drugiego przedsiębiorcy. Należy również sprawdzić czy osoba podpisująca z nami umowę jest uprawniona do reprezentacji. Jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, należy sprawdzić zakres pełnomocnictwa.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25636 )
Array ( [docId] => 25636 )

Array ( [docId] => 25636 )