Umowa o współpracę między firmami

Autor: Borkowska Olga
Data: 03-04-2012 r.

Każdego dnia polscy przedsiębiorcy zawierają w ramach swojej dzielności szereg umów, w tym umów o współpracę z innymi przedsiębiorcami, dlatego też bardzo ważne jest, aby umowa taka wyraźnie określała prawa i obowiązki stron, co jest w razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami umowy bardzo istotne.

Kodeks cywilny nie zawiera regulacji dotyczących umowy o współpracę, zatem może ona zostać ukształtowana w sposób dowolny. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą prawa cywilnego strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jednak działalność ma być prowadzona na terytorium RP, umowa taka musi być dostosowana do polskich regulacji.
Jednak przed zawarciem umowy o współpracę strony powinny zastanowić się czy treść umowy nie pokrywa się z którąkolwiek z umów przewidzianych w kodeksie cywilnym tj. umowy najmu, umowy kontrakcji, umowy dostawy, sprzedaży czy umowy o dzieło. Jeżeli tak, to lepiej skorzystać ze wzorca umowy przewidzianego przez kodeks cywilny niż tworzyć umowę o współpracę, której nieodpowiednie sformułowanie może doprowadzić do niekorzystnych skutków w przyszłości.

 

Do wielu umów, które nie zostały uregulowanie w kodeksie cywilnym tj. między innymi umowy o świadczenie usług reklamowych, outsourcingu, konsultingu czy o zastępstwo inwestycyjne odpowiednie zastosowanie mają przepis o zleceniu. Zgodnie bowiem z art. 750 kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Przy zawarciu każdego rodzaju umowy, w tym umowy o współpracę, każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na wymagania formalne umowy tj. prawidłowe oznaczenie stron umowy, podanie nazwy i formy prawnej drugiego przedsiębiorcy. Należy również sprawdzić czy osoba podpisująca z nami umowę jest uprawniona do reprezentacji. Jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, należy sprawdzić zakres pełnomocnictwa.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25636 )
Array ( [docId] => 25636 )