Użytkowanie i zastaw na akcjach zdematerializowanych

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Ustanowienie użytkowania na akcjach zdematerializowanych odbywa się przez dokonanie stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla akcji. Ustanowienie użytkowania akcji stanowi rodzaj rozporządzenia tymi akcjami. Jego dopuszczalność może być w niektórych przypadkach wykluczona lub ograniczona na mocy przepisów ustawy, postanowień statutu lub stosownej umowy.

Użytkowanie akcji

Celem ustanowienia użytkowania jest umożliwienie określonej osobie (użytkownikowi) wykonywania praw wynikających z akcji, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności akcji po stronie akcjonariusza.

Akcje są z reguły oddawane w użytkowanie w przypadkach, kiedy istnieją wynikające ze statutu lub umowy winkulacyjnej ograniczenia w zakresie zbywania akcji.

Do ustanowienia użytkowania na akcjach konieczne jest:

 • zawarcie umowy między akcjonariuszem, (oddającym użytkowanie) a osobą trzecią (użytkownikiem) oraz
 • wydanie dokumentu akcji (art. 265 § 3 k.c.).

Ponadto w przypadku, gdy przedmiotem użytkowania są akcje imienne konieczne jest także uzyskanie przez użytkownika wpisu do księgi akcyjnej. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tego użytkownika, który jest wpisany do księgi akcyjnej (art. 343 § 1 w zw. z art. 341 § 2 k.s.h.).

Zastaw akcji

Akcje mogą stanowić także przedmiot zastawu finansowego. Zastaw taki można bowiem ustanowić (także) na instrumentach finansowych.

Ustanowienie zastawu finansowego wymaga:

 • zawarcia umowy w dowolnej formie
 • wydania dokumentu akcji.
Ustanowienie zastawu na akcjach zdematerializowanych odbywa się przez dokonanie stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla akcji. Pewne ograniczenia obowiązują w zakresie ustanawiania przez spółkę zastawu na jej akcjach własnych.

Skutkiem ustanowienia zastawu jest uzyskanie przez zastawnika prawa do pożytków wynikających z zastawionych akcji. Pożytkami tymi są przede wszystkim majątkowe uprawnienia wynikające z akcji. Oznacza to, że zastawnikowi przysługiwać będzie prawo do dywidendy czy też prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki (realizowane w razie postawienia spółki w stan likwidacji).

Uzyskane przez zastawnika kwoty z tytułu dywidendy podlegają zaliczeniu na poczet wierzytelności (zabezpieczonej zastawem) oraz związanych z nią roszczeń (art. 319 kodeksu cywilnego w zw. z art. 328 kodeksu cywilnego).

Do ustanowienia zastawu na własnych akcjach spółki stosuje się odpowiednio ograniczenia ich nabycia (art. 362 § 3 k.s.h.). Rozwiązanie to odpowiada art. 24 Dyrektywy Rady z dnia 13 grudnia 1976 r.w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału(77/91/EWG) .

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25698 )
Array ( [docId] => 25698 )

Array ( [docId] => 25698 )