Wpływ zmiany adresu spółki z o.o. na umowę

Autor: Trochimiuk Bartłomiej
Data: 09-04-2012 r.

W umowie spółki z o.o. obowiązkowo należy wskazać siedzibę spółki, czyli miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Do umowy spółki można także wprowadzić zapis określający adres spółki. W zależności od tego, czy adres spółki jest określony w jej umowie, czy też nie, zmiana tego adresu będzie powodowała konieczność zmiany umowy spółki lub nie.

Obowiązkowe wskazanie siedziby spółki

Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Wskazanie w umowie spółki z o.o. jej siedziby jest obowiązkowe. Podkreślić przy tym należy, że wskazany w art. 157 § 1 kodeksie spółek handlowych katalog elementów, które powinna określać umowa sp. z o.o. ma charakter otwarty. Oznacza to, że w praktyce może zdarzyć się, iż umowa spółki z o.o. - poza wskazaniem jej siedziby - zawiera również określenie jej adresu.

 

Zamiana adresu spółki

W związku z powyższym należy odróżnić sytuację kiedy umowa spółki z o.o. wskazuje jedynie jej siedzibę od sytuacji, kiedy wskazuje ona zarówno jej siedzibę jak i adres. W pierwszym przypadku zmiana adresu spółki w obrębie jej siedziby (miejscowość) nie będzie wymagała zmiany umowy spółki. W drugim przypadku konieczna będzie zmiana umowy spółki w odpowiedniej formie (akt notarialny).

Wskazać należy, że niezależnie od powyższego, w każdym przypadku istnieje obowiązek zgłoszenia zmian adresu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Trochimiuk Bartłomiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25646 )
Array ( [docId] => 25646 )