Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Autor: Borkowska Olga
Data: 28-03-2012 r.

Wspólnik spółki jawnej może w pewnym momencie funkcjonowania spółki stwierdzić, iż nie jest zainteresowany dalszym uczestniczeniem w spółce i w związku z tym chce ze spółki wystąpić. Jakie ma możliwości, aby to zrobić?

W takiej sytuacji wspólnik ma dwie możliwości:

  1. przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę
  2. wypowiedzenie umowy

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę

Wspólnik może przenieść przysługujący mu jako wspólnikowi ogół praw i obowiązków na inną osobę. Kiedy umowa spółki jawnej przewiduje możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków, wtedy do dokonania tego i w konsekwencji wystąpienia ze spółki nie jest potrzebna zgoda wszystkich wspólników. Natomiast, jeżeli umowa milczy na ten temat, to przeniesienie ogółu praw i obowiązków jest możliwe, tylko po uzyskaniu przez wspólnika pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

Istotne jest również, że samo przeniesienie ogółu prawi i obowiązków nie uwolni występującego wspólnika od odpowiedzialności za zobowiązania związane z uczestnictwem w spółce. Bowiem, w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Wypowiedzenie umowy

Wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki jednak tylko w przypadku, jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie powinno nastąpić na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego i zostać dokonane w formie pisemnego oświadczenia złożonego pozostałym wspólnikom lub wspólnikowi uprawionemu do reprezentacji.

Wypowiedzenie spowoduje konieczność rozliczenia się występującego wspólnika ze spółką. Jednak rozliczenie takie nie zawsze będzie wiązało się z uzyskaniem przez występującego wspólnika dochodu. Bowiem, jeżeli udział kapitałowy występującego wspólnika przy rozliczeniu wykaże wartość ujemną, wspólnik ten będzie zobowiązany do wyrównania spółce przypadającą na niego brakującą wartość. Oznacza to, że wspólnik będzie zobowiązany do wpłacenia spółce przypadającego na niego niedoboru, chyba że umowa spółki zwalnia go od udziału w startach.

Borkowska Olga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25632 )
Array ( [docId] => 25632 )