Zakup nieruchomości należącej do likwidowanej spółki z o.o.

Data: 03-01-2013 r.

W przypadku trwania likwidacji i sprzedaży majątku danej spółki, należące do niej nieruchomości mogą być zbywane jedynie w drodze publicznej licytacji. Natomiast z tak zwanej wolnej ręki, tylko na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej, niż uchwalona przez wspólników.

Uchwała wspólników likwidowanej spółki zezwalająca na zbycie nieruchomości z wolnej ręki nie musi wskazywać nabywcy, natomiast powinna określać cenę sprzedaży danej nieruchomości. Nie wymaga także zachowania formy aktu notarialnego, ponieważ nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa (tylko wówczas uzasadnione byłoby stosowanie art. 99 § 2 k.c.). Majątek likwidowanej spółki mogą nabywać jej wspólnicy, ale istnieje również możliwość, że przejmą go bezpłatnie.

Wynika to z reguły interpretacyjnej, która jest stosowana w prawie cywilnym, zgodnie z którą „jeżeli można więcej to można i mniej” (a maiori ad minus). W takim przypadku naturalnie konieczne jest powzięcie stosownej uchwały przez wspólników likwidowanej spółki, na mocy której będzie możliwe przejęcie danej nieruchomości na własność przez wskazanego wspólnika. Należy jednak pamiętać o formie aktu notarialnego.

Podst. prawna:

  • art. 173 § 1, art. 210 § 1, art. 270 i nast. ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037), art. 13a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447).

Autor: Marcin Sarna, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25752 )
Array ( [docId] => 25752 )