Założenie spółki europejskiej przez połączenie się spółek

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Jednym ze sposobów założenia spółki europejskiej jest utworzenie jej w drodze połączenia się (fuzji) spółek krajowych. W procedurze założenia SE przez połączenie się wyróżnia się kilka (etapów) postępowania.

Należą do nich:

 • czynności przygotowawcze; w zakres tych czynności wchodzą:
  • sporządzenie planu połączenia
  • sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie,
  • dokonanie publikacji informacji określonych w art. 21 rozporządzenia 2157/2001
  • podjęcie przez organ zarządzający lub administrujący SE negocjacji z przedstawicielami pracowników spółek w sprawie warunków uczestnictwa tych pracowników w SE zakładanej w drodze fuzji
  • sporządzenie statutu przyszłej SE
  • badanie planu połączenia przez biegłych
 • podjęcie uchwały o połączeniu
 • kontrola zgodności z prawem procesu łączeniowego
 • rejestracja połączenia, (czyli wpis założonej SE do rejestru);
 • ogłoszenie połączenia

Istnieją dwa sposoby łączenia się spółek:

 • połączenie się przez przejęcie
  Jest to operacja, w drodze, której jedna lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi do innej wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za emitowanie dla akcjonariuszy spółki lub spółek przejmowanych akcji w spółce przejmującej oraz dopłatę w gotówce, jeśli dopłata nie będzie przekraczać 10% wartości nominalnej tak wyemitowanych akcji, bądź, w razie braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej (art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 78/855)
 • połączenie się przez zawiązanie nowej spółki
  To operacja, w której kilka spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi na zawiązaną spółkę wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za akcje wydane jej akcjonariuszom w nowej spółce oraz dopłatę w gotówce, jeżeli nie będzie ona przekraczać 10% wartości nominalnej wydanych akcji, bądź, w razie braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej (art. 4 ust. 1 dyrektywy nr 78/855).

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa 2005/56/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.UrzUEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25727 )
Array ( [docId] => 25727 )

Array ( [docId] => 25727 )