Zasada wielopaństwowości w spółce europejskiej

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Jednym z warunków obowiązujących podmioty zakładające spółkę europejskiej jest wymóg spełnienia tzw. zasady wielopaństwowości.Zasada ta wynika z art. 2 ust. 1-4 rozporządzenia 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE); Dz. Urz. WE seria L 2001 r. Nr 294 s. 1.

Ogólnie można przyjąć, iż spełnienie tej zasady świadczyć ma o międzynarodowym charakterze założycieli SE , czyli podleganiu prawu różnych państw i/lub wykonywaniu przez te podmioty swej działalności gospodarczej w sposób transgraniczny.

Zasada wielpaństwowości spełniona jest, jeżeli co najmniej dwie spółki zakładające SE podlegają prawu dwóch różnych państw członkowskich. Jeśli w tworzeniu SE uczestniczy więcej niż dwoje spółek, spółki te mogą podlegać prawu tego samego państwa członkowskiego. Wymóg spełnienia zasady wielkopaństwowości.

W niektórych państwach członkowskich takich jak np. Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Finlandia, Holandia, Włochy obowiązuje tzw. teoria inkorporacji. Stosownie do tej teorii prawem właściwym dla danej spółki jest prawo państwa, w oparciu, o które powstała dana spółka, w tym też państwie znajduje się siedziba statutowa spółki. Prawo to jest zarazem prawem właściwym dla danej spółki bez względu na miejsce jej faktycznej siedziby. W konsekwencji w razie przeniesienia siedziby zarządu przez spółkę do innego państwa , miarodajnym dla oceny statusu personalnego tej spółki nadal będzie prawo państwa, zgodnie z którym spółka ta powstała .Spółka ta podlegać będzie zatem prawu tego samego państwa.

Obowiązywanie w poszczególnych państwach członkowskich teorii (siedziby lub inkorporacji) wskazujących prawo właściwe dla oceny statusu personalnego spółki, może stwarzać trudności w ustaleniu, prawu jakiego państwa podlegają spółki (względne inne osoby prawne) zamierzające utworzyć SE i tym samym w stwierdzeniu spełnienia (niespełnienia) warunku wielopaństwowości.

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz UEL .2012. 156 .1)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001/WE) Dz.UrzUEL.2001.294.1

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25726 )
Array ( [docId] => 25726 )

Array ( [docId] => 25726 )