Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż paliw?

Data: 14-08-2020 r.

Proszę o informację jak rozpocząć handel paliwami, na jakich zasadach mogę prowadzić sprzedaż paliw?

Prowadzenie sprzedaży paliw powinno odbywać się zgodnie z warunkami wynikającymi z przyznanej koncesji. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może przyznać koncesję na obrót paliwami takiemu przedsiębiorcy, który posiada tytułu prawny do bazy lub stacji paliw spełniającej określone wymagania techniczne.

Tylko na stacji paliw

Obrót detaliczny paliwami ciekłymi dopuszczalny jest tylko na terenie stacji paliw, które muszą spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie .

Przewóz podlega monitoringowi

 

W zakresie przewozu paliwa - jeżeli wysyłany i przewożony towar podlega obowiązkowi zgłoszenia według definicji ustawy o systemie monitorowania przewozów, wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w systemie SENT.

Jednorazowy przewóz paliwa w ilości powyżej 500 litrów (margines błędu 10%), podlega już zgłoszeniu i monitorowaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – tak wynika z przepisów ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 859),

  • obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie(tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1853).

Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41191 )
Array ( [docId] => 41191 )