Zamówienia publiczne – wątpliwości co do umowy

Data: 28-12-2012 r.

Co zrobić, jeśli potencjalny wykonawca ma wątpliwości odnośnie wymagań zawartych w publicznym zamówieniu, lub co do treści umowy, po przeczytaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej wskazówki.

Czasem zdarza się, że potencjalnego wykonawcę ogarną wątpliwości, po dokładnym przeanalizowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zwykle dotyczy to oczekiwań podmiotu występującego z zamówieniem publicznym lub treści samej umowy. Warto wiedzieć, że umowa, jako część siwz, również podlega wyjaśnieniom i ewentualnym zmianom.

Wykonawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Niejednokrotnie bywa, że owe warunki są różnie interpretowane, albo że zamawiający oczekuje od wykonawcy dokumentów, które nie są wymienione w rozporządzeniu (w sprawie rodzajów dokumentów) – do czego oczywiście nie ma prawa. Wówczas taki przedsiębiorca ma prawo wystąpić do zamawiającego z pytaniem, w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aby uzyskać odpowiedź, powinien złożyć stosowny wniosek o wyjaśnienie kontrowersyjnej treści siwz lub umowy, w terminie nie przekraczającym dnia, w którym upływa połowa wyznaczonej daty na składanie ofert dotyczących danego zamówienia publicznego.

 

Poradzić się prawnika

Przed złożeniem wspomnianego wniosku, warto zasięgnąć porady prawnika, który powinien przeanalizować zapisy umowy i siwz. Jest to tym bardziej istotne, że pozyskanie publicznego zamówienia, to dopiero początek. Wiąże się z nim ryzyko wzięcia na siebie nadmiernych obowiązków, wysokich kar umownych, wyrażenia zgody na odroczone terminy płatności etc. Tego typu zapisy można spotkać we wzorach wielu kontraktów o zamówienia publiczne. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w trakcie realizacji danego zamówienia publicznego, mogą one niezwykle silnie wpływać na kondycję finansową firmy wykonawczej. Nie jedna przypłaciła to swoim istnieniem. Dlatego tak ważne jest podpisanie jedynie prawidłowo skonstruowanej umowy, która zapewni bezpieczeństwo obu stronom kontraktu – tak zleceniodawcy, jak i wykonawcy zamówienia publicznego.

 

Konflikt? Odwołaj się – ale to kosztuje

Jeżeli zdarzy się, że któryś z zapisów siwz lub samego ogłoszenia zamówienia publicznego narusza zasady równego traktowania czy uczciwej konkurencji, względnie w inny sposób stoi w sprzeczności z literą prawa, wówczas wykonawca ma prawo do złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

UWAGA! Koszt takiego odwołania, to kwota od 7.500 zł aż do 20.000 zł (zależnie od wartości i przedmiotu zamówienia). Do tego należy doliczyć koszty zastępstwa procesowego (maksymalnie 3.600 zł) plus ewentualne koszty dojazdu na rozprawę.

 

oprac.: H. K.

na podst. Wystartowanie w przetargu nie musi być trudne

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25871 )
Array ( [docId] => 25871 )