Bezpieczny magazyn: wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych

Autor: Lesław Zieliński
Data: 25-10-2016 r.

Każdy magazyn i pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia z nim związane, powinny w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagwarantować możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi: bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Sprawdź jakość wszystkich dróg ewakuacyjnych w Twoim magazynie.

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku mają być zamykane drzwiami. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń otwierają się na zewnątrz, jeżeli:

  • pomieszczenie zagrożone jest wybuchem,
  • jest możliwe przedostanie się do pomieszczenia mieszaniny wybuchowej lub substancji trującej, duszącej bądź innej utrudniającej ewakuację,
  • w pomieszczeniu jednocześnie przebywa 50 osób albo 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m oraz uwzględniać zasadę zwiększania szerokości drzwi proporcjonalnie do liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób. Progi w drzwiach nie mogą być wyższe niż 0,02 m.

Drzwi rozsuwane

Wyjścia ewakuacyjne i wyjścia na drogi ewakuacyjne mogą być zamykane drzwiami rozsuwanymi, jeżeli przeznaczone są one nie tylko do celów ewakuacyjnych (np. służą jako drzwi komunikacyjne do celów związanych z normalnym użytkowaniem magazynu) oraz jeżeli ich konstrukcja zapewnia:

  • automatyczne otwieranie drzwi za pomocą napędu elektromechanicznego i niezależne ręczne otwieranie oraz nie ma możliwości zaryglowania skrzydeł i utrzymywania ich w stanie zamkniętym,
  • samoczynne rozsunięcie skrzydeł drzwi (otwarcie) i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub w przypadku awarii drzwi.

Drzwi otwierane ręcznie

W bramach i ścianach rozsuwanych zabudowanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się wbudowane drzwi otwierane ręcznie. Można też zastosować rozwiązanie, że w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian umieszcza się wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji.

Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi i muszą być zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem.

Do celów ewakuacji zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych i drzwi podnoszonych.

Lesław Zieliński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39644 )
Array ( [docId] => 39644 )