Jak kalkulować takt klienta przy różnym zapotrzebowaniu w kolejnych dniach

Data: 15-11-2016 r.

Mapa stanu przyszłego strumienia wartości powinna wskazywać działania, które pozwolą dopasować przepustowość procesu produkcyjnego do taktu klienta skalkulowanego na podstawie średniego dziennego zapotrzebowania klienta. Jednak co w sytuacji, gdy zapotrzebowanie jest niejednakowe w różnych dniach?

Jeżeli zapotrzebowanie jest różne w kolejnych dniach, to wielkość średniego dziennego zapotrzebowania klienta nie odzwierciedla realnego popytu na zdolności procesu wytwórczego.

Jeżeli wysyłki w firmie charakteryzują się sezonowością, takt klienta należy kalkulować dla każdego okresu osobno. A co za tym idzie – takt procesu produkcyjnego oraz ewentualne supermarkety komponentów, półwyrobów oraz wyrobów gotowych powinno się obliczać dla tych sezonów, dla których wyznaczany był takt klienta. Przy kalkulacji tych wielkości za bazę należy przyjąć takt klienta wyznaczony dla danego sezonu.

W praktyce rzeczywiste dzienne zapotrzebowanie klientamoże wykazywać odchylenia od średniego dziennego zapotrzebowania klienta.

Ponieważ zazwyczaj nie można manewrować przepustowością procesu przy każdej zmianie dziennego zapotrzebowania, należy zaprojektować proces produkcyjny tak, by pracował w takcie bazującym na średnim dziennym zapotrzebowaniu, a ewentualne odchylenia dziennego zapotrzebowania w górę od średniego dziennego zapotrzebowania pokrywać supermarketami.

Supermarkety będą uzupełniane, gdy dzienne zapotrzebowanie spadnie poniżej średniego. Im mniejsze odchylenia dziennego zapotrzebowania od średniego, tym niższy będzie poziom zapasów w supermarketach, których kalkulacja bazuje na średnim dziennym zapotrzebowaniu klienta oraz odchyleniu od średniej. Z tego względu należy równoważyć proces oraz kalkulować supermarkety dla okresu, w którym odchylenia dziennego zapotrzebowania od średniego są umiarkowane.

Jednak należy pamiętać, że im więcej zostanie wyróżnionych sezonów, tym więcej razy w roku będzie trzeba dokonywać zmian w obciążeniu procesu oraz wielkościach supermarketów.

Zmiana sezonuniesie za sobą zmianę średniego dziennego zapotrzebowania, zmianę taktu klienta, a w rezultacie powinna doprowadzić do ponownego równoważenia obciążeń poszczególnych operacji.

Monika Wierzbowska, konsultant i trener LeanQTeam

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39722 )
Array ( [docId] => 39722 )