Jakie kompetencje techniczne powinien mieć skuteczny manager logistyki

Data: 27-09-2016 r.

Każdy menedżer łańcucha dostaw musi być technicznie kompetentny. I nie chodzi o to, że samodzielnie potrafi naprawiać wózki widłowe, montować rotomaty, pionizować regały lub sterować kontenerowcami. Powinien posiadać pewien stopień umiejętności w 8 wymiarach kompetencji łańcucha dostaw. Nie jest przecież dla nikogo zaskoczeniem, że firmy szukają wyłącznie szefów logistyki z doświadczeniem w branży.

Oto 8 kompetencji technicznych łańcucha dostaw, które każdy szef logistyki (i odpowiedzialny za logistykę) ciągle doskonali:

 

1. Planowanie zdolności produkcyjnych. Umiejętność określenia wykorzystania mocy produkcyjnych zakładów, ale i wymagana od dostawców do zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania klientów. Szef logistyki dobrze wie, jaka jest maksymalna zdolność organizacji do produkcji w danym okresie. Potrafi dostosować jego wykorzystanie na podstawie danych pochodzących z różnych procesów, najczęściej na podstawie Wskaźnika Wykorzystania Wyposażenia (OEE) and Planowania Sprzedaży, Zapasu i Operacji (zaopatrzenia i produkcji) – SIOP.

2. Zarządzanie i optymalizacja zapasów. Zdolność do zapewnienia dostępności właściwego asortymentu poprzez działania, takie jak planowanie popytu, optymalizacja zapasów oraz monitorowanie wieku produktu. Poziomy zapasów są tak ustawione, aby spełniać wymagania obsługi klienta, minimalizując ilości towarów w magazynach.

3. Zarządzanie popytem. Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych do przewidywania krótkoterminowego zapotrzebowania (SIOP). Obejmuje stosowanie technik analitycznych i oprogramowania do generowania bazowych prognoz statystycznych.

4. Planowanie produkcji. Wiedza i tworzenie ogólnego planu produkcyjnego w określonym horyzoncie czasowym, który zawiera listę indeksów, ilości i terminów. Kompetencja obejmuje ocenę zdolności, produkcyjnych (w tym awarii i przestojów) oraz dostępności materiałów do operacji produkcyjnych w celu zapewnienia skutecznej równowagi podaży i popytu oraz minimalizacji nakładów na realizację.

5. Zarządzanie gospodarką materiałową. Wiedza o narzędziach zarządzania zapasami i pojęć niezbędnych do analizy optymalnego położenia i częstotliwości dostarczania materiałów potrzebnych w procesie produkcji i dystrybucji.

Kompetencja ta obejmuje zdolność do przekształcania nadrzędnego planu produkcyjnego – rozbicie ilości wyrobów gotowych, planowanych do produkcji za pośrednictwem struktury (wymaganych komponentów) na: dostępne w magazynie oraz ilości potrzebne do uzupełniania zapasów (wymagających zakupu lub pod-zlecenia produkcyjnego) – te muszą trafić do kategorii powyżej na czas (nie za wcześnie i nie za późno).

6. Zarządzanie zamówieniami sprzedaży. Wiedza i umiejętności niezbędne do harmonogramowania zleceń klientów. Procesy zawarte w tej kompetencji obejmują odbieranie standardowych zamówienia, identyfikację wyjątków i pracę nad ich standaryzowaniem. Kluczem do sukcesu tej funkcji są:

  • zdolność do efektywnej pracy z klientami w celu wyjaśnienia wymagań i negocjowaniem rozwiązań, gdy istnieją ograniczenia,
  • zdolność do efektywnej pracy z innymi managerami przedsiębiorstwa w celu oceny i poprawy zdolności do zaspokajania potrzeb klientów i poszukiwanie wspólnych rozwiązania w razie potrzeby.

7. Wykonanie harmonogramu produkcyjnego. Wiedza i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania procedurami obrotu materiałowego w procesie realizacji zamówienia w fabryce. Procesy w tej kompetencji obejmują: przyjęcie dostawy, kompletowanie zleceń, kontrola produkcji w toku (WIP), oddzielanie odpadu produkcyjnego i wstrzymanych jakościowo elementów, kontrola realizacji  harmonogramowanej produkcji, odbiór efektów produkcji i ponowne zaopatrzenie.

Kompetencja obejmuje wiedzę i zrozumienie tych procesów, jak również skuteczne stosowanie i przeciwdziałanie potencjalnym błędom.

8. Planowanie ciągłości w łańcuchu dostaw. Wiedza o procesie, który dąży do optymalizacji procesów, zasobów ludzkich, technologii w łańcuchu dostaw. W tym punkcie warto zawrzeć też zdolność oceny ryzyka łańcucha dostaw, który służy do ochrony przed nowymi niepewnościami, które mogą się pojawić wpływając na rentowność całego procesu.

To jest 8 kompetencji technicznych, które dają przewagę kierownikowi logistyki nad kandydatami na kierownika tego działu – tu nie ma ogólnych wzorów, tu liczy się nabyta praktyka i zbudowane rozwiązania unikalne dla każdej branży.

Paweł Krzyżak, kierownik Logistyki w branży FMCG

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39551 )
Array ( [docId] => 39551 )