Miej zasoby na oku - minimalizuj pracę i koszty inwentaryzacji dzięki metodzie prób losowych

Data: 30-08-2016 r.

Przy zakładaniu działalności handlowej, a później w każdym roku gospodarczym trzeba przeprowadzać inwentaryzację. Dokładność wyników inwentaryzacji często koliduje przy tym z rentownością. W poniższym artykule przeczytasz, jak zaoszczędzić sobie pracy i kosztów.

Inwentaryzacja to fizyczny spis składników majątkowych. Porównuje się przy tym rzeczywiście istniejące składniki majątkowe z zarejestrowanymi w księgowości. Bardzo często popełnia się przy tym błędy. Dokładność inwentaryzacji najczęściej idzie w parze z jej kosztami.

W przypadku inwentaryzacji metodą prób losowych przeprowadza się inwentaryzację właśnie na podstawie prób losowych. Pozwala to zredukować koszty. Analizując reprezentatywną próbę losową z magazynu, można uzyskać kwalifikowany pogląd na wiarygodność danych księgowych. Różne metody pozwalają zminimalizować odchylenie końcowe.

Rys.: Związek pomiędzy różnymi odchyleniami. Źródło: rysunek własny wg ClassiX Software GmbH

Warunki przeprowadzenia inwentaryzacji metodą prób losowych

Aby móc przeprowadzić inwentaryzację metodą prób losowych należy przestrzegać przepisów ustawowych. Obowiązują następujące warunki:

 1. Należy stosować naukowe metody matematyczno-statystyczne, jak np. ocena wartości średniej.
 2. Należy przestrzegać zasad należytej księgowości.
 3. Wartość wyniku musi być równa wartości inwentarzowej, ustalonej na drodze fizycznego spisu.
 4. Należy wcześniej uzyskać zgodę urzędu skarbowego.

Dla określenia odchyleń od stanu i księgowości, zasadniczo wystarczą uznane matematyczno-statystyczne metody prób losowych. Wynik jednakże winien służyć jako wynik całkowitej inwentaryzacji. Dlatego nieodzowna jest niezawodna pod względem zasobów księgowość magazynowa. W sytuacji jej braku, w celu określenia wartości towarów w magazynie można zastosować inne metody, takie jak ocena interwałowa.

Należy wziąć pod uwagę, że w następujących przypadkach inwentaryzacja metodą prób losowych jest niedozwolona:

 • towary łatwo ulegające zepsuciu,
 • wyroby podlegające niekontrolowanym ubytkom,
 • produkty wartościowe.

Sposoby przeprowadzenia

Różne typy magazynów charakteryzują się różnym bezpieczeństwem zasobów. Magazyn konwencjonalny wykazuje więcej niepewności i źródeł błędów, niż magazyn automatyczny.

Dla magazynów konwencjonalnych, dla inwentaryzacji metodą prób losowych zalecane są metody testowe i szacunkowe. Na przykład, za pomocą warstwowego szacowania wartości średniej można ocenić jakość księgowości magazynowej. Względny błąd próby losowej i odchylenie procentowe między wartością księgową a szacowaną wyrażają się we wskaźnikach jakości. Dla zapewnienia dokładności inwentaryzacji względny błąd próby losowej nie może w tej metodzie być większy niż 1%.

W przypadku magazynu z wysokim bezpieczeństwem zasobów można stosować również ściślejszy test sekwencyjny. W przypadku tej metody statystycznej zakres próby losowej nie jest określany na początku. Po każdej próbie losowej (sekwencji) sprawdza się, czy dotychczasowe dane dopuszczają już przekonujący wynik, czy też są konieczne dalsze próby losowe. W najlepszej sytuacji do zamknięcia inwentaryzacji wystarcza 30 prób losowych. W takim przypadku nie mogą występować odchylenia. W razie dopuszczenia tolerancji należy liczyć się z zakresem 50 prób losowych. W przypadku magazynów o różnym bezpieczeństwie zasobów można również łączyć metody, ale wtedy magazyn należy podzielić na odpowiednie strefy.

Zalety inwentaryzacji metodą prób losowych

Inwentaryzacja metodą prób losowych zastępuje nie tylko konieczną inwentaryzację roczną. Umożliwia ponadto ocenę jakości księgowości magazynowej w regularnych odstępach czasu podczas trwania roku bilansowego.

Dzięki inwentaryzacji metodą prób losowych nie trzeba obciążać pracowników nadgodzinami związanymi z inwentaryzacją. W większości przypadków nie trzeba też zatrudniać dodatkowego personelu pomocniczego. W konsekwencji nie występują zakłócenia normalnego trybu pracy, wszystkie procesy mogą odbywać się tak, jak zwykle. Z końcem roku można poświęcić się ważniejszym zadaniom, niż przeprowadzaniu z wielkim zachodem inwentaryzacji rocznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39401 )
Array ( [docId] => 39401 )

Array ( [docId] => 39401 )