Optymalne przywództwo w magazynie

Data: 21-09-2016 r.

Przywództwo i struktura organizacyjna jest często niedoceniana w magazynach. To dziwne, zważywszy na fakt, że magazyny to często duże powierzchnie składające się z oddziałów, w których występuje kilka rodzajów przepływów (do i z) magazynu.

W magazynie nie jest niczym niezwykłym, że lider ma pod sobą do 30 podwładnych. I to pomimo faktu, że badania pokazują, iż optymalna liczba podwładnych dla menedżera/lidera wynosi 15 podwładnych. Jak tylko liczba podwładnych kierownika wzrasta, wzrastają również zwolnienia chorobowe i niezadowolenie pracowników. Efektywność i jakość pogarszają się znacząco ze wzrostem liczby podwładnych.

Ważne jest również, aby liderzy posiadali mandat do pełnienia swojej funkcji. Powinni brać bezpośrednią odpowiedzialność za politykę personalną i móc podejmować własne decyzje, bez konieczności zatwierdzania każdej z nich przez przełożonych. Kierownik bez mandatu lidera od razu traci zaufanie załogi.

Do opisu obszarów związanych z logistyką używa się 5 wskaźników [za: „Mierniki i wskaźniki logistyczne”, Twaróg J., Poznań 2003; “Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie”, Sierpińska M., Kraków 2004; Kierunek – Organizacja Lean, Hines P., Taylor D., Gdańsk 2003.]:

  • skuteczność jest mierzona stopniem, w jakim system realizuje to, co zostało zaplanowane. (Na przykład – na 100 wysyłek do przygotowania – 99 wysłanych);
  • sprawność jest to stosunek oczekiwanego zużycia zasobów do zasobów faktycznie zużytych. (plan vs. rzeczywistość), na przykład OEE foliarki to 501 palet na zmianę – zafoliowano 225 palet;
  • jakość jest stopniem spełnienia przez system wymagań lub oczekiwań odbiorców (czyli na przygotowanych 500 linii, 2 okazały się niezgodne; podczas inwentaryzacji ze 100 numerów indeksów – 2 niezgodne);
  • produktywność jest zależnością pomiędzy liczbą produktów wytworzonych przez system do określonego rodzaju zasobu „zużytego” (np. roboczogodzin) na wytworzenie tych produktów (usług). Polecamy liczbę przewiezionych przez system produktów w standardowych opakowaniach (np. paletach) do poniesionych kosztów;
  • pomiar całkowitych kosztów działu. Wszystko można zmierzyć i umieścić wykresach, a wyniki powinny by przeglądane w regularnych odstępach czasu – po pewnym czasie warto postawić cele i wspierać ich osiąganie.

Należy pamiętać, że zawsze bezpośredni przełożony/lider powinien komunikować efekty wraz z feedbackiem. Warto poprosić starszego menedżera do przedstawiania ogólnych celów i rezultatów firmy (dla lepszego zrozumienia roli magazynierów dla całej organizacji).

Operacje magazynowe często cierpią z powodu suboptymalizacji. Im większy jest magazyn, tym większe ryzyko suboptymalizacji. To dlatego, że istnieje tak wiele różnych złożonych przepływów w magazynie (różne obszary mają różne czasy realizacji zadania – wydajność załadunku lub rozładunku jednej ciężarówki nie musi trwać kilku minut, skoro czas cyklu recepcji, czyli czas od przejazdu dostawy przez kontrolę ilości i jakości do kolejnych operacji, trwa ok. kilka dni…)

Na te zadania należy spojrzeć „z góry”. Najważniejszym zadaniem kierownika magazynu jest upewnienie się, że podlegli rozumieją na czym polega gra drużynowa i że pracują na rzecz wspólnych celów.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39518 )
Array ( [docId] => 39518 )