Rozmieszczenie ładunków w obszarze magazynu

Data: 18-10-2016 r.

W każdym magazynie dąży się do jak najlepszego wykorzystania powierzchni magazynowej, tzn. zmieścić dużo towaru na małej powierzchni oraz tak rozmieścić ładunki, żeby zawsze mieć do nich dobry dostęp przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezmienności parametrów jakościowych i bez strat ilościowych. Warto dodać jeszcze kryterium, które bywa pomijane, a które powinno zostać umieszczone co najmniej na równi z powyższymi – wydanie zamówienia w jak najkrótszym, ale powtarzalnym czasie.

Kluczem do szybkiego przyszykowania towaru do wysyłki jest układ towaru w magazynie, jego racjonalne rozplanowanie zarówno w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym. Kilka uwag:

 

1. Metoda stałych miejsc składowania, w której dla poszczególnych asortymentów wyznaczono stałe miejsca składowania. Metoda ta jest stosowana w magazynach o liczbie do 150 grup asortymentowych.

2. Metoda wolnych miejsc składowania, gdzie asortymenty są składowane w wolnych gniazdach po wydanych wcześniej asortymentach. Metoda ta wymaga odpowiedniego sposobu znakowania. System informatyczny również będzie bardzo pomocny.

3. Metoda rozmieszczania asortymentów według częstotliwości wydawania, w której zaletą jest racjonalne rozmieszczenie asortymentów w strefie składowania. Stosuje się podział na 3 grupy, gdzie najbliżej będą składowane materiały o największej częstotliwości wydawania.

4. Metoda rozmieszczania ładunków na poziomach składowania, gdzie dzielimy asortymenty na ciężkie 600–1000 kg, średnia 400–600 kg oraz lekkie do 400 kg. Ładunki najcięższe składujemy najniżej, a najlżejsze najwyżej.

5. Metoda rozmieszczania asortymentów według rodzaju jednostek ładunkowych, którą stosuje się w magazynach skomputeryzowanych. Asortymenty dzielimy na 3 grupy: ponadgabarytowe, na jednostkach paletowych oraz małogabarytowe.

W pierwszej kolejności należy rozważyć wymagania związane z gabarytami materiałów. Po uwzględnieniu tego kryterium można wybrać kolejną metodę alokacji, najbardziej przyjazną poprawie elastyczności reakcji na zapotrzebowanie produkcji, czyli schemat dostosowany do częstotliwości i szybkości konsumpcji materiałów.

W poziomym wymiarze rozmieszczenie towarów zdeterminowane jest częstotliwością, z jaką kupowany jest dany asortyment. Najczęściej zamawiane wyroby należy umieścić możliwie najbliżej miejsc, w których przygotowywane są do załadunku. W celu określenia najlepszego rozmieszczenia różnego rodzaju dóbr w strefach składowania pomocne są metody ABC (zasada Pareto).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39620 )
Array ( [docId] => 39620 )