7 godzin pracy niepełnosprawnego to jego norma czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 15-04-2013 r.

Pracownicy niepełnosprawni pracują przez 8 godzin dziennie. W stosunku do niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym norma dobowa może być jednak obniżona do 7 godzin.

Obecnie czas pracy osoby niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wyjątkowo lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, może wydać w odniesieniu do takiej osoby decyzję zastosowaniu skróconej normy czasu pracy. Może to jednak nastąpić jedynie w stosunku do niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wtedy czas pracy niepełnosprawnego nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Praca w skróconych normach czasu pracy nie oznacza jednak obniżenia wymiaru etatu, w jakim zatrudniony jest pracownik. Dla osoby niepełnosprawnej, z zaświadczeniem o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, praca w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo będzie pracą w wymiarze pełnego etatu.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3[2] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 15, art. 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26102 )
Array ( [docId] => 26102 )