Termin oddania dnia wolnego za pracę w sobotę trzeba uzgodnić z pracownikiem

Kategoria: Czas pracy
Data: 16-01-2013 r.

Pracodawca jest odpowiedzialny za organizację czasu pracy w zakładzie. Może on zatem polecać pracę również w dni wolne dla pracowników, pod warunkiem, że następnie odpowiednio ją zrekompensuje.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  • w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
  • w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w powyższym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Natomiast jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ciągu okresu rozliczeniowego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Jak wynika z powyższego, w przypadku pracy w niedzielę lub święto – to pracodawca decyduje kiedy udzieli dnia wolnego pracownikowi i nie potrzebuje jego zgody.

Praca w niedziele i święta nie jest dozwolona w każdym zakładzie pracy. Musi być spełniona, któraś z przesłanek określona w art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Praca w 6 dniu – trzeba porozumieć się z pracownikiem

Natomiast w przypadku rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, przepisy wyraźnie określają, że termin takiego dnia wolnego musi być uzgodniony z pracownikiem. Co więcej, odbiór takiego dnia wolnego musi odbyć się w tym samym okresie rozliczeniowym co dodatkowa praca.

Pracodawca nie ma możliwości narzucenia dnia odbioru za pracę w 6. dniu tygodnia. Powinien więc dążyć do porozumienia się z pracownikiem. Dopiero obiektywne przesłanki, takie jak np. choroba pracownika do końca okresu rozliczeniowego czy urlop wypoczynkowy, usprawiedliwiają nieudzielenie dnia wolnego. W takim przypadku pracownikowi należy zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem.

Niemniej jednak trzeba pamiętać, że brak rekompensaty takiego dnia czasem wolnym, w większości przypadków spowoduje wystąpienie nadgodzin średniotygodniowych, które również trzeba będzie zrekompensować.

Podstawa prawna:

  • art. 1513, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26050 )
Array ( [docId] => 26050 )