Oświadczenie o chęci korzystania z dni opieki nad dzieckiem

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Pracownicy wychowujący dzieci mają szczególne uprawnienia w miejscu pracy związane z rodzicielstwem m.in. prawo do tzw. dni opieki nad dzieckiem. Przekonaj się, czy pracownik powinien co roku składać oświadczenie o chęci korzystania z tych uprawnień czy raz złożone oświadczenie jest wiążące aż do odwołania.

Komu przysługuje zwolnienie od pracy

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Jeżeli obydwoje rodzice są zatrudnieni, to prawo do zwolnienia od pracy przysługuje tylko jednemu z nich w wymiarze dwóch dni lub każdemu z rodziców po jednym dniu.

Oświadczenie - czy potrzebne

Pracownik w ogóle nie musi składać deklaracji o zamiarze korzystania lub niekorzystania z ww. uprawnienia, aby móc wykorzystać dni opieki nad dzieckiem. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa ma jedynie znaczenie dla potrzeb uzgodnienia z pracodawcą konkretnego terminu, w którym pracownik zamierza skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, a także ma znaczenie informujące o tym, że z tego uprawnienia nie zamierza korzystać drugi z rodziców dziecka.

 

Zmiana oświadczenia

Nie ma potrzeby, by pracownik – rodzic corocznie składał oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień związany z rodzicielstwem. Jednakże pracownik może w każdym czasie zmienić swoje oświadczenie.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26636 )
Array ( [docId] => 26636 )