Pracownica w ciąży nie pojedzie w podróż służbową

Data: 27-02-2013 r.

Pracownicy bez jej zgody nie można delegować poza stałe miejsce pracy. Zakaz wysyłania kobiet w ciąży na delegację nie jest jednak bezwzględny. Ciężarna może bowiem zgodzić się na wyjazdy.

Pracodawca może dowolnie zarządzać czasem pracy swoich podwładnych, o ile dokonuje tego w ramach obowiązujących przepisów. Jednym z uprawnień w tym zakresie jest możliwość wysłania podwładnego w podróż służbową. Niemniej jednak w przypadku pracownic w ciąży, musi on mieć zgodę na delegację. Co więcej – zgoda ta nie może być odgórna. Należy ją uzyskiwać na każdą konkretną delegację. Zgoda taka, dla celów dowodowych, powinna zostać wyrażona na piśmie.

Powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży

W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy i na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pracodawca może przenieść pracownika do innej pracy o ile nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia a praca odpowiada kwalifikacjom pracownika. Inną pracę można także polecić pracownikowi na czas przestoju.

Obie te zasady mają zastosowanie do kobiet w ciąży. W tym przypadku należy jednak pamiętać, aby nowa praca:

 • nie należała do prac zabronionym kobietom w ciąży,
 • nie była świadczona w porze nocnej, dłużej niż 8 godzin na dobę, w godzinach nadliczbowych (lub w systemie przerywanego czasu pracy, chyba że pracownica wyrazi na to zgodę),
 • nie została zabroniona przez lekarza.

Czasowe przeniesienie na odmienne stanowisko

Jeżeli okaże się, że pracownica wykonuje pracę, która jest zakazana kobietom w ciąży pracodawca powinien:

 • dostosować jej stanowisko tak, żeby praca kobiet w ciąży nie była na nim zabroniona,
 • przenieść ją na inne stanowisko, lub
 • zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

Pracodawca może wybrać dowolną z powyższych czynności w zależności do tego, na co pozwalają mu możliwości zakładu pracy. Można również łączyć powyższe opcje i np. czasowo przenieść pracownicę do innej pracy czy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy a następnie przywrócić ją na dotychczasowe ale już dostosowane stanowisko.

Zmiana wymiaru etatu

W okresie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. W tym czasie nie jest także możliwe dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Oznacza to, że w trakcie ciąży pracownicy pracodawca nie ma możliwości zmniejszenia jej wymiaru etatu. Od tej zasady są jednak 2 wyjątki.

W okresie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. W tym czasie nie jest także możliwe dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Oznacza to, że w trakcie ciąży pracownicy pracodawca nie ma możliwości zmniejszenia jej wymiaru etatu. Od tej zasady są jednak 2 wyjątki.

Pierwszym z nich jest zgoda pracownicy – w każdym czasie pracodawca może bowiem zaproponować porozumienie zmieniające w tym zakresie.

Drugi dotyczy jedynie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Zmniejszenie wymiaru etatu ciężarnej pracownicy w drodze wypowiedzenia zmieniającego jest w takim przypadku możliwe jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z przyczyn niedotyczących pracownicy, np. reorganizacja pracy w firmie.

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 3b § 2 pkt 1, art. 22 1 § 1, § 2, art. 22 1 § 4, art. 25 § 1, art. 45, art. 47, art. 41, art. 52 § 1, art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, art. 80–84, art. 87–88, art. 142, art. 148, art. 177, art. 178 § 1, art. 179, art. 185, art. 1861 § 1, art. 264 § 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26682 )
Array ( [docId] => 26682 )


Array ( [docId] => 26682 )