Rodzic zastępczy też ma prawo do urlopu wychowawczego

Data: 30-01-2013 r.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy), który zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno rodzicom dziecka, jak i opiekunom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

Rodzina zastępcza ma na celu zapewnienie dziecku opieki i wychowania, gdy nie mogą tego zrobić biologiczni rodzice. Rodzice zastępczy są opiekunami prawnymi dla dziecka. W związku z tym, pracownikowi który legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy i zaopiekuje się dziećmi w charakterze rodziny zastępczej – przysługuje urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop ten udzielany jest na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia (z urlopu w dłuższym wymiarze mogą korzystać rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych). Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. W razie niedotrzymania tego terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

 • art. 186 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.),
 • § 1, § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. nr 230, poz. 2291).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26678 )
Array ( [docId] => 26678 )


Array ( [docId] => 26678 )