Zmiany w urlopach macierzyńskich – znamy kolejne szczegóły

Data: 09-11-2012 r.

Urlop macierzyński będzie mógł być dzielony na części i będzie go można łączyć z pracą – to kolejne propozycje zmian przepisów. Pracownicy będą z nich mogli skorzystać dopiero od września 2013 r.

W dniu 8 listopada 2012 r. rząd przyjął pakiet rozwiązań mających ułatwić łączenie opieki nad dzieckiem i pracy. Obok sygnalizowanych już zmian dotyczących wydłużenia urlopu macierzyńskiego pojawiły się nowe. Zgodnie z zapowiedziami rządu „wydłużoną” część urlopu macierzyńskiego będzie można dzielić na części a nawet połączyć z pracą zawodową. Projekt ustawy zmieniającej obecne regulacje w piątek (9 listopada) został skierowany do konsultacji społecznych.

Zasiłek macierzyński – 100, 80 lub 60%

Zgodnie z tym co zapowiadał Premier, rząd zdecydował, że pracownik, który zdecyduje się na półroczny (a więc nieprzedłużony) urlop macierzyński będzie miał prawo do zasiłku w wysokości 100%. W przypadku zadeklarowania korzystania z rocznego macierzyńskiego zasiłek wyniesie 80% za cały czas nieobecności.

Chęć korzystania z rocznego urlopu macierzyńskiego trzeba będzie zadeklarować na 14 dni przed planowaną datą porodu.

W sytuacji, gdy pracownik nie zdecyduje się od razu na wydłużenie urlopu, wciąż będzie mógł zrobić to w trakcie wolnego, z tym że za kolejne pół roku otrzyma 60% zasiłku (lub wyższy, w zależności od tego na jak długo będzie chciał przedłużyć ten urlop).

Przykład:

Pracownik nie złożył pracodawcy deklaracji o chęci skorzystania z rocznego urlopu macierzyńskiego. W związku z tym otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości 100%. Niemniej w połowie stwierdził, że będzie jednak chciał wydłużyć ten urlop o kolejne pół roku. Dlatego też za pierwsze 6 miesięcy otrzyma on 100% zasiłek, za kolejne – 60%.

Z wydłużonego urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać każdy, kto w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów (planowo 1 września 2013 r.) korzysta z tego urlopu.

Wydłużaną część urlopu macierzyńskiego będzie można podzielić

W sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się na wydłużenie urlopu, to część urlopu, która przypadnie po 6 miesiącach będzie mógł podzielić na maksymalnie 3 części z tym, że taka możliwość będzie istniała jedynie w pierwszym roku życia dziecka.

Aktywizacja pracowników-ojców

Rząd zapowiada, że chce zachęcać pracowników-ojców do dzielenia się odpowiedzialnością. Dlatego też urlop macierzyński będzie mógł być dzielony między rodziców, również w tej „dodanej” części. Warunkiem skorzystania z urlopu przez pracownika jest fakt, że pracownica pozostaje w zatrudnieniu.

Urlop będzie można łączyć z pracą

Obecnie na urlopie macierzyńskim pracować na umowę o pracę nie wolno. Dopiero w przypadku dodatkowego urlopu można go łączyć z pracą zawodową. Rząd planuje natomiast, aby już od 20. tygodnia urlopu będzie go można łączyć z pracą w wymiarze do 1/2 etatu.

Potwierdzono zmiany w urlopach wychowawczych

Przy okazji Premier poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący urlopów wychowawczych. Zgodnie z nim, jeden z 36 miesięcy tego urlopu będzie musiał być wykorzystany przez drugiego rodzica. Będzie również można podzielić urlop wychowawczy ale na 5 a nie 4 części. Do 4 miesięcy zwiększy się także wymiar urlopu wykorzystywanego jednocześnie przez pracowników-rodziców.

Autor: Aleksandra Pudzianowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26666 )
Array ( [docId] => 26666 )